Начало / Новини / Новини и събития / Премиера на монографията на Юлияна Стоянова и Светлана Стойчева „Романите на Димитър Димов. Философско-психологически прочит“

   
Премиера на монографията на Юлияна Стоянова и Светлана Стойчева „Романите на Димитър Димов. Философско-психологически прочит“

На 15 ноември 2023 г. в Конферентната зала в Ректората се състоя премиерата на монографията на Юлияна Стоянова и Светлана Стойчева „Романите на Димитър Димов. Философско-психологически прочит“. Книгата е дело на издателство СОНМ, а изданието е подкрепено от програмата „Помощ за книгата“ на Министерството на културата.

Премиерата бе финалното събитие на международната конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“ , организирана от Факултета по славянски филологии.

Модераторът на събитието, гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, приветства многобройните гости от академичните среди на няколко факултета на Софийския университет и от други университети, след което даде думата на доц. д-р Ноеми Стоичкова и доц. д-р Надежда Стоянова, за да представят основните приноси на монографията.

1

Ноеми Стоичкова подчерта закономерното вписване на проблематиката на книгата в темата на конференцията, от една страна, чрез първата глава, която ситуира писателя спрямо българския литературен канон и глокалните (глобални и локални) динамики между „тривиалната“ и сериозната, висока литература, между реализъм и модернизъм, и, от друга страна, с новите интерпретационни стратегии, назовани с метафорите „навътре към чуждото“ и „игра върху острието между конвенционално и уникално“ (с позоваване на Г. Тиханов).

5

След това доц. Стоичкова изведе седем основни приноса на изследването.

Надежда Стоянова започна представянето на монографията с нейната предистория, като стигна до заключението, че „тази книга ни показва романите на Димов така както сякаш отдавна са очаквали да бъдат прочетени, но не са били четени“. Преди да пристъпи към по-подробните коментари на отделните глави, тя обхвана различните аспекти на книгата в едно изречение: „не можем да спрем да се питаме как са могли да бъдат четени романите на Димов, без познаване на съдържанието на личната библиотека на автора; как е разбирана дълбочината на персонажите и особеностите на сюжетните ситуации без осъзнаването на обхватната им (а не само частична) юнгианска основа; как толкова дълго е отбягван или само частично засяган сложният, своеобразен и изключително актуален за 40-те и 50-те години екзистенциализъм на книгите“.

2

Проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова и проф. д-р Светлана Стойчева. Те разказаха как се е оформил техният творчески тандем и с какви предизвикателства са се сблъсквали в процеса на създаването на книгата.

12

В изказването си издателката Тодорка Минева обоснова публикуването на монографията в издателство “Сонм” с необходимостта дори авторите, принадлежащи към литературния канон, да бъдат обговаряни в литературоведски текстове, доколкото интерпретациите на творбите се променят в зависимост от читателите и епохите.

3

Тя изтъкна, че българската литературоведска литература винаги е била добре дошла сред изданията на „Сонм“ и спомена вече публикуваните монографии на автори като Никита Нанков, Надежда Александрова, Виолета Дечева, Николай Гочев и др.

7

Последвалото изказване на учителката Живка Симова постави монографията в контекста на гимназиалното обучение. Тя сподели как новаторският, философско-психологически подход към творчеството на Димов, може да обогати и задълбочи представянето му във и извън задължителната учебна програма, като стимулира учениците за самостоятелно работа.

На финала думата бе дадена и проф. д-р Алберт Бенбасат, който припомни, че в издаваното от него (макар и за кратко) списание „Критика“ преди повече от 20 години е публикувана статия, която може да бъде отбелязана като начална „заявка“ за създаването на бъдещата монография от двете авторки.