Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на резултати по проект „Месамбрия - дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“

   
Представяне на резултати по проект „Месамбрия - дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“

Резултатите от едногодишната работа на екипа по проект „Месамбрия - дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ бяха представени на 21 декември 2023 г. в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проектът е на Центъра за реставрация на художествени ценности – София в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и община Несебър и е финансиран по Национален фонд „Култура“ (договор с № ORG-2022-54 29/11/2022 г.).

1

 

Дейностите са насочени към повишаване на качеството на представяне на Несебър в публичното пространство чрез възможностите на съвременните технологии.

2

 

Основните цели и задачи на проекта, както и постигнатите резултати по време на едногодишната работа бяха представени от ръководителя на проекта Аглика Икономова. Арх. Милена Крачанова представи дигиталната платформа „Месамбрия“, а изследовател Ани Истаткова от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ презентира резултатите по Направление 2 от проекта – Работата с младежките публики.

3

Проф. д.н. Иван Кабаков (Философски факултет, УЦПРОКН) модерира проведената дискусия по отношение на предизвикателствата пред опазването , социализацията и управлението на културното наследство в жив град, съвременното развитие на градската структура и статута на световно културно наследство на „Старинен град Несебър“. Провокирано беше активно отношение от участващите студенти, в търсене на мнение и обратна връзка по отношение на полезните взаимодействия между образователните и културните институции чрез културното наследство, както и при използването на дигитални инструменти за интерпретиране на културно наследство.