Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на резултати от национално проучване на тема „Мениджмънт и лидерство“

   
Представяне на резултати от национално проучване на тема „Мениджмънт и лидерство“

В Заседателна зала 1 в Ректората се проведе кръгла маса за представяне и обсъждане на резултатите от националното проучване на тема „Мениджмънт и лидерство“, проведено в рамките на национална програма „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“. Изследването е реализирано от екип на Факултета по педагогика по поръчка на Министерство на образованието и науката като част от мониторинга на националната програма.

На събитието присъстваха деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Ваня Божилова, заместник-министъра на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева, представители на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН, Националния център за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, гр. Банкя, Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, представители на Регионалните управления на образованието, директори на училища и др.

9

Доц. д-р Ваня Божилова благодари на колегите си за възможността да бъдат днес заедно на това ключово събитие и заяви, че то е важно за всички тях, защото са различни страни, даващи възможност квалификацията на учителите – първоначалната и последващата, да бъде на онова равнище, което бихме назовали качество, зад което стоят реални резултати от работата. Деканът допълни, че това е тенденция, която през последните години е водеща по отношение както на всички програми, които се създават за обучение в рамките на университета, така и по отношение на всички останали структурни звена, които участват в този процес.

2

Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, изрази радостта си, че на това събитие могат да се видят и говорят наистина по същество по темата за квалификацията на учителите. „Това е една тема, която ние сме поставили като водеща в политиките, които изграждаме, особено през тази учебна година“, подчерта г-жа Георгиева и посочи, че една много голяма група работи по тази тема и вече има своите основни виждания и идеи, които да бъдат реализирани. За целта обаче са необходими и промени в Закона за предучилищното и училищното образование, каза още зам.-министър Георгиева.

В тази връзка ние възложихме по отношение на националната програма за квалификация да се направят два различни погледа, за да можем да видим и външното мнение за това какво се случва в нашата система за квалификация. И в резултат на тези общи наблюдения и изводи да направим идеите за следващите крачки“, посочи още г-жа Георгиева.

5

Тя заяви, че надеждите й към тази среща са много сериозни. Наистина е важно учителите в българското образование да бъдат на възможно най-високото ниво, да им бъдат създадени най-добрите условия за тяхната квалификация и личностно развитие, защото основно и главно от тях зависят резултатите на нашите деца, подчерта г-жа Георгиева.

6

Г-жа Петя Йорданова, член на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета също отправи поздрав към присъстващите в залата и заяви, че това е правилният път за създаването на една среда, в която педагогическите специалисти да се развиват.

4

Доц. Йонка Първанова, преподавател във Факултета по педагогика и ръководител на екипа, осъществил изследването, благодари на всички за активната им работа и представи колегите си, работили по изследването - проф. Силвия Николаева и доц. Росица Симеонова.

7

Екипът от Факултета по педагогика представи накратко основните изводи и препоръки от реализираното проучване на тема „Мениджмънт и лидерство“ по отношение на обученията, проведени като част от национална програма „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“, 2023 г. Очертаха се основните препоръки и възможности за подобряване на системата за продължаваща квалификация съобразно потребностите на ръководителите на училища и детски градини и с оглед повишаване на качеството на квалификацията и подготовката на педагогическите специалисти.

8

В края на форума заместник-мистър Георгиева очерта насоките за бъдещото развитие на национална програма „Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти“ в контекста на осигуряване на качество на образованието и бъдещите политики в сферата на предучилищното и училищното образование.

1