Начало / Новини / Новини и събития / Обучение по проекта “Многостепенен подход към повишаване капацитета на професионалисти, работещи с жени и деца“

   
Обучение по проекта “Многостепенен подход към повишаване капацитета на професионалисти, работещи с жени и деца“

На 19 януари 2024 г. в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет се проведе обучение, посветено на превенцията на сексуалната експлоатация и тормоз в услуги и програми със социална и хуманитарна насоченост, в институции и звена, работещи с деца и младежи или развиващи обучителна дейност. Лекцията и обучението бяха подготвени от доц. д-р Донка Петрова от Философския факултет на Алма матер и координатор на проекта „Многостепенен подход към повишаване капацитета на професионалисти, работещи с жени и деца“, осъществяван от Фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство и с подкрепата на УНИЦЕФ – България.

Партньори на събитието са и Геолого-географският факултет на Софийския университет и Факултетния студентски съвет на ГГФ. Обучението бе открито от заместник-декана на факултета доц. д-р Димитър Желев. Той отбеляза, че живеем в общество с много стигми и табута и всеки от нас се е сблъсквал със ситуации, които не одобрява. Има много теми, по които не се говори, посочи доц. Желев и изрази удовлетворението си, че днес промяната е в положителна посока, а събитието е един от примерите за това.

1

На събитието присъства и деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов, който подчерта необходимостта да се говори по тези теми и благодари на доц. Петрова за възможността да бъде част от това обучение. Деканът пожела успех на обучението и призова младите си колеги да вземат най-доброто от това обучение и да се опитат да запознаят и другите си колеги във факултета, защото е важно да бъдат носители на тази ценностна система на равнопоставеност.

6

Лекцията на доц. д-р Донка Петрова бе посветена на разбирането на същността на сексуалната експлоатация и злоупотреба като коренящи се във властова неравнопоставеност и злоупотребата с власт; на възможностите за докладване на такива случаи или подозрения в образователния сектор, както и на необходимостта от развиване на институционални политики, насочени към превенцията на подобни рискове.

8

По време на лекцията си доц. Петрова подчерта, че всички форми на сексуална експлоатация и злоупотреба в помагащия и образователния сектор са нарушения на човешките права и злоупотреба с позиция на власт и доминиране спрямо уязвими групи. Последиците от тях върху засегнатите са тежки и дълготрайни, затова ООН и други международни организации се борят за тяхното елиминиране и за следване на политика на нулева толерантност към подобни прояви.

5

По думите на доц. Петрова за съжаление децата и младежите са особено уязвима група за различни форми на злоупотреба, последиците от които са тежки и продължителни. Ето защо всяка институция, организация, услуга и програма с образователна насоченост следва да развива и прилага целенасочени политики за превенция и реакция на случаи сексуалната злоупотреба и злоупотреба с оглед както за по-добрата грижа за бенефициентите, така и насърчаване на доверието в професионализма и качеството на развиваните дейности и услуги.

10

В рамките на събитието присъстващите имаха възможност да зададат на доц. Донка Петрова своите въпроси по темата, да се запознаят с примери от практиката й и да участват в ползотворна дискусия.