Начало / Новини / Новини и събития / Научен семинар "Виртуална роботика" по проекта AI-BEST

   
Научен семинар "Виртуална роботика" по проекта AI-BEST

На 9 ноември 2023 г. във Факултета по математика и информатика се състоя първият семинар по проекта AI-BEST. Семинарът беше открит от проф. Калинка Калоянова, член на Управителния съвет на AI-BEST, която представи накратко проекта SUMMIT и проекта AI-BEST.

Проф. Павел Бойчев направи презентация на тема "Виртуална роботика". След кратък увод в компютърната графика и използването ѝ в различни курсове във Факултета по математика и информатика, проф. Бойчев представи софтуерна библиотека за моделиране на виртуални роботи. Работата по нея е инициирана в резултат от Меморандума за сътрудничество между Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Университета в Аизу, Япония.

1-2

Презентацията продължи с демонстрирането „на живо“ на различни възможности за конструиране на роботи, събиране на данни от техни сензори и софтуерно управление на движенията. Бяха представени възможности за включване на студенти и преподаватели с интереси в компютърните науки, включително и практическото използване на Изкуствен интелект и големи обеми сензорни данни, а също и с интереси в математическите и физичните дисциплини.

1-4

След представянето имаше въпроси и предложения от публиката относно възможното приложение на подобна библиотека в различни области, а също и потенциални нови технологии, като разпознаване на образи, които могат да се съчетаят с виртуалната роботика.

1-8

Семинарът завърши с демонстрация на възможностите на библиотеката да създава виртуална реалност. Част от присъстващите се потопиха сцена с виртуални роботи чрез очила за виртуална реалност Meta (Oculus) Quest 2 и използваха виртуални роботи вместо ръце.

1-6

AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии, е проект на Факултета по математика и информатика, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.

1-5