Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“

   
Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна международната научна конференция „Българистични езиковедски четения“. Двудневният научен форум е посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Мирослав Янакиев. Организатор на проявата е Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Гергана Дачева, ръководител на Катедрата по български език, приветства колегите си, вълнуващи се от проблемите на български език и лингвистиката. Тя благодари на организаторите и отбеляза, че научният форум се провежда за втори път след предходните четения, проведени през 2018 г. по повод 130-годишния юбилей на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Тази година е юбилейна отново за университета – 135 години. Мисля, че се вписваме много значимо в юбилейния календар на Софийския университет и за нас особено важно е да подчертаем, че конференцията е посветена на 100-годишнината на един от най-известните български езиковеди – проф. Мирослав Янакиев“.

1-2

Проф. Дачева посочи, че участниците в четенията са от различни държави, което показва уважението на колегите към Софийския университет, Факултета по славянски филологии, Катедрата по български език и един от най-видните й представители. В заключение тя пожела на всички участници успех.

1-1

Проф. д-р Йовка Тишева от Катедрата по български език изрази радостта си да поздрави всички присъстващи в Аулата на международната конференция, която се провежда в края на конферентния календар за българистичната езиковедска общност и дни преди патронния празник на Софийския университет – 25 ноември. Тя припомни историята на първите българистични езиковедски четения, събрали колеги от 10 университета в страната, от Института по български език и участници от още 11 държави. Проф. Тишева отбеляза, че тази година в събитието участват изследователи от седем университета в България, два института на БАН, има международни представители от осем държави, което говори за устойчивост в изграждането на тази проява и една запазена марка на Катедрата по български език.

1-6

Тя отбеляза, че в рамките на конференцията ще бъдат представени съвременните постижения на езиковедската българистика у нас и в чужбина. Докладите, които ще бъдат изнесени, са свързани със следните тематични направления: Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията; Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи; Съвременни морфологични и синтактични подходи; Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката; Вариантността, нормативността и кодификацията днес.

1-3

„Имаме възможност да се срещнем със своите колеги от страната, с колеги от чужбина, да споделим творческите си успехи, а може би и предизвикателства и да изградим нови връзки и да мислим за нови бъдещи проекти, обединени от това, което ни свързва, което ни държи като една общност – любовта към българския език. Желанието не просто да знаем повече за него, но и да го поддържаме и представяме на нашите студенти такъв, какъвто е“, посочи проф. д-р Йовка Тишева. Тя отбеляза, че проявата е част от проявите по Националната програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика) и се организира с подкрепата на НИД на СУ, дог. № 80-10-135 от 10.5.2023 г. Тя отправи благодарност към ръководството на Факултета по славянски филологии и към Университетското издателство за подкрепата.

1-5

По време на официалното откриване проф. Гергана Дачева прочете отзив за проф. Янакиев от чл.-кор. проф. Мирослав Дачев, а поздрави към присъстващите отправиха представители на различни университети и институции.

В рамките на Българистичните езиковедски четения ще бъдат организирани и три кръгли маси: Лингвистични аспекти на превода; Българистиката и езикът на медиите и Дигитална хуманитаристика.

1-7

Тематиката на кръглите маси се отличава с обществената си значимост, с теоретичните и приложните си аспекти и дава възможност в дискусиите да се включат учени от различни области, които обаче имат общ изследователски обект – българския език. Проявата утвърждава мястото и ролята на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като водещ център за езиковедски българистични изследвания, ще подпомага и насърчава работата на чуждестранните изследователи в областта на езиковедската българистика и дава възможност за разширяване на научните контакти между учени от страната и чужбина.

1-4