Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Приложна лингвистика: съвременни тенденции и перспективи“

   
Международна конференция „Приложна лингвистика: съвременни тенденции и перспективи“

На 18 и 19 ноември 2023 г. в Софийския университет се проведе конференция с международно участие, озаглавена „Приложна лингвистика: съвременни тенденции и перспективи“. Двудневното събитие бе посветено на 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 95 години от обособяването на университетската англицистика и американистика като самостоятелна специалност.

Форумът бе организиран от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии. Неговата цел беше разглеждането на съвременните тенденции в развитието на приложната лингвистика, както и предоставянето на възможност за дискутиране и обмен на идеи между учени от България и чужбина, които се интересуват от прилагането на иновативни методологии в изследователския процес.

2. IMG_9633

Събитието беше открито от гл. ас. д-р Ирена Димова. Приветствени думи отправиха деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Гергана Петкова и ръководителят на Катедра „Англицистика и американистика“ проф. Мадлен Данова. Последваха пленарни доклади, които бяха изнесени от доц. Светлана Димитрова-Гюзелева (Нов български университет) и проф. Александра Багашева (Софийски университет).

6. IMG_9507

След това конференцията продължи с доклади на изследователи, преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, както и от други университети в България и чужбина. Докладите обхванаха широка палитра от теми, като например преподавателски практики, езикоусвояване, езиково вариране и промяна, влияние на новите технологии върху приложната лингвистика, съвременни тенденции в сферата на превода и дискурсивния анализ.

13. IMG_20231118_185407

По време на конференцията студенти от вокалната група „Лингвакорд“ към Факултета по класически и нови филологии изнесоха поздравителен концерт. Конференцията беше част от научен проект на Катедра „Англицистика и американистика“ на тема „Съвременни тенденции в приложната лингвистика“ с ръководител гл. ас. д-р Ирена Димова и членове гл. ас. д-р Мария Коларова, гл. ас. д-р Джонатан Маккрийди и ас. Георги Георгиев. Проектът се осъществи с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет.

15. IMG_20231119_101448