Начало / Новини / Новини и събития / Мелиса Рамадан от специалност "Тюркология" спечели трето място в международния конкурс за есе в Азербайджан

   
Мелиса Рамадан от специалност "Тюркология" спечели трето място в международния конкурс за есе в Азербайджан

Мелиса Рамадан, студентка от четвърти курс, специалност "Тюркология" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет завоюва трето място в международния конкурс за есе в Азербайджан.

Мелиса втора година изучава азербайджански език във Факултета по класически и нови филологии и активно участва в различни конкурси и събития, свързани с тюркски езици, включително азербайджански. Географията на конкурса обхващаше САЩ, Канада, Германия, Полша, Чехия, Австрия, Великобритания, ОАЕ, България и други държави. Основни участници в конкурса бяха представители на азербайджанската диаспора в чужбина, на които азербайджанският език е майчин, но Мелиса Рамадан с добро излагане на своите идеи на азербайджански език за значението на езика като средство за комуникация успя да спечели трето място в конкурса, първите две места са завоювали азербайджанки от Канада и Турция.

1

Директорът на Центъра за азербайджански език и култура София Шигаева-Митреска връчи на Мелиса Рамадан mочетна грамота и й пожела още по-големи успехи в постигането на поставените цели.

Обявеният през октомври 2023 г. от Мониторинговия център към Държавната езикова комисия на Република Азербайджан конкурс за есе за азербайджанците, живеещи в чужбина, и за представителите на други народи, изучаващи азербайджански език, на тема „Азербайджанският език като средство за комуникация, обединяващо хора", цели популяризирането на азербайджанския език.

MELİSA RAMADAN Грамота
Диплома София Митреска

 

През 2023 г. Центърът за азербайджански език и култура на Софийския университет отбеляза своята 10-годишнина. Постигнатите от центъра и студентите успешни резултати се дължат на преподавателска дейност и активна работа, свързана с популяризирането на азербайджанския език и култура в България, на София Шигаева-Митреска от Славянския университет в Баку, която ръководи центъра от самото му начало. Благодарение на работата й освен дисциплина "Азербайджански език" в учебната програма на специалност "Тюркология" са включени и нови дисциплини като "Мултикултурализъм в Азербайджан", "Литература на Азербайджан", "Художествени текстове на азербайджански език", провеждат се ежегодни събития, в които тя популяризира не само Азербайджан, но и специалността "Тюркология" в Софийския университет, като по този начин привлича млади хора да проявят интерес към специалността в най-стария университет в България. За нейната активна дейност в Софийския университет ректорът на Славянския университет в Баку Анар Нагиев на 28 декември 2023 г. удостои София Шигаева-Митреска с Почетна диплома за нейния принос в международно представяне и активно участие в организирането на събития и конференции.