Начало / Новини / Новини и събития / Лаборатория „Дигитализация и документално наследство“ беше открита в Университетската библиотека

   
Лаборатория „Дигитализация и документално наследство“ беше открита в Университетската библиотека

На 31 октомври 2023 г. в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Тя е изградена и пусната в експлоатация по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

На събитието присъстваха представители на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Централната библиотека на БАН, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Кирило-Методиевския научен център – БАН, Националната спортна академия „Васил Левски“ и др.

59

 

По време на събитието беше направена демонстрация на използване на доставеното оборудване, като за целта бяха сканирани части от ценни книги, съхранявани в библиотеката: „Описание на река Дунав“ от граф Луиджи Марсили и “Славянский и восточный орнамент по рукописям древняго и новаго времени“ от Владимир Стасов.

Ръководителят на проект BG05M2OP001-1.001-0001 чл.-кор. проф. Иван Илчев поздрави присъстващите и пожела успешна работа на специалистите от Университетска библиотека при експлоатацията на новото оборудване.

1-2

Директорът на библиотеката проф. Анна Ангелова отбеляза, че на 29 октомври 2023 г. са се навършили 135 години от създаването на библиотеката, която днес се явява основен камък при градежа на Алма матер.

1-1

Водещият координатор на проект BG05M2OP001-1.001-0001 проф. Оля Харизанова подчерта, че лабораторията е ценна придобивка за Софийския университет „Св. Климент Охридски“, особено по случай 135-годишнината на университетската библиотеката. Най-голямата научна библиотека у нас вече има възможност да използва модерна и надеждна техника за дигитализация на уникалния си библиотечен фонд, а така също да предложи дигитализирането като услуга на други организации. Тя благодари на фирма „Контракс“ АД в качеството й на изпълнител на обществената поръчка, по която е доставено оборудването. С особена сила благодарността се отнася за оказаната подкрепа и съдействие по време на изпълнението на поръчката, съвпадащо с пандемичната обстановка поради COVID-19. Проф. Харизанова пожела на всички успех в дейностите по предоставяне на качествено дигитално съдържание и насърчи представителите на други библиотеки да партнират в тази посока.

1-4