Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование"

   
Кръгла маса на тема "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование"

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се проведе кръгла маса на "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование", организирана от Факултета по педагогика.

На събитието присъстваха деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Ваня Божилова, зам.-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н Янка Такева, проф. Нели Бояджиева, председател на секцията „Педагогика и психология“ към Съюза на учените в България, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, проф. Албена Чавдарова, представители на няколко български университета, на Българската академия на науките, на няколко факултета на Софийския университет, преподаватели и студенти.

3

Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, ръководител на проект "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование", поздрави всички и изрази задоволството си от присъствието на толкова много представители на различни институции. Тя заяви, че проблематиката, по която се организира кръглата маса, е с перманентна значимост и актуалност и винаги има какво да се каже и какво да се допълни. Проф. Чавдарова –Костова отбеляза още, че животът е толкова динамичен, че ако те не отговарят на тази динамика, няма да могат да подготвят своите студенти, а те от своя страна няма да могат да работят добре със своите ученици.

1

Проф. Чавдарова –Костова изтъкна, че до този момент по проекта има 20 публикации. „Опитали сме се да сме критични, да сме обективни. Работили сме както върху теория, така и върху национални, европейски и световни образователни политики“, каза още тя и допълни, че се надява да се получи една добра дискусия за бъдещето на педагогическото образование в България.

2

Проф. Чавдарова-Костова прочете поздравителен адрес от министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков. В него той подчертава, че Факултетът по педагогика е с традиции и опит, но и с новаторски подход на работа. Министър Цоков отбелязва още, че с развитието на технологиите учителската професия не само запазва своята значимост, но дори става още по-важна за формирането на бъдещите личности на България. „Вярвам, че това събитие ще допринесе за повишаване на авторитета на учителите и ще изгради приемственост за популяризирането на ефективни методи и практики, както и за създаване на условия за обсъждане на всички въпроси, които вълнуват младите учители“, се казва още в поздравителния адрес.

4

Участниците в кръглата маса бяха поздравени и от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н Янка Такева, която обърна внимание на актуални проблеми и въпроси и акцентира върху кадровото обезпечаване на българските училища и стажантските програми. Тя обърна специално вримание на сътрудничеството между работещите в сферата на средното и висшето образование.

Деканът на Факултета по педагогика доц. Ваня Божилова заяви, че за нея е чест и привилегия да бъде сред участниците в научния форум и благодари на организаторите. Тя припомни, че тази година се отбелязват 135 години от създаването на Софийския университет като Висш педагогически курс, 100 години от специалност „Педагогика“ и 15 години специалност „Неформално образование“.

5

В изказването си тя акцентира върху образователните политики. „Всяка среща от този тип е среща, която изгражда политики“. Деканът на Факултета по педагогика обърна внимание, че учейки, всеки трябва да се чувства в комфортна среда, да разбира, че върви напред. И това е много ценно за развитието на всеки един човек, без значение на каква възраст е.

6

Кръглата маса продължи с доклади. Докладът на проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова бе на тема „Висшето педагогическо образование в световен, европейски и национален план – състояние, перспективи, предизвикателства“; проф. д-р Емилия Василева говори на тема „Професионалната подготовка на студентите – бъдещи учители и последващата им реализация в училище (през погледа на потребители на кадри – експерти и директори на училища)“. Тема та на доклада на проф. дпн Вася Делибалтова бе „Представите за учителската професия като причина за избор и за отказ от нейното практикуване“ и други.