Начало / Новини / Новини и събития / Изследователи от Университета участваха в кръгла маса, посветена на примерите за успешни иновации

   
Изследователи от Университета участваха в кръгла маса, посветена на примерите за успешни иновации

В сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса на тема: „Примери за успешни иновации в изследователските университети у нас – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет - гр. София и Химико-технологичен и металургичен университет - гр.София”.

Събитието бе организирано от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата и в него участваха над 40 участници и университетски преподаватели, както и бивши техни докторанти, заемащи мениджърски позиции в големи предприятия.

Във форума Софийският университет „Св. Климент Охридски“ беше участва с две презентации. Проф. дбн Яна Топалова говори за това как иновациите в образованието по екологична биотехнология носят икономическа полза на фирмите-партньори и СУ „Св. Климент Охридски”. Беше показан изключително успешният модел на връзка бизнес-образование-наука, заложен в магистърската програма „Екологична биотехнология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Беше представен образователният алгоритъм за специално обучени, високо-квалифицирани и пластични специалисти с комплекс от умения и компетентности, целево насочени към решаването на реални проблеми от бизнеса в областта на чистите технологии и фирмите Столично предприятие за третиране на отпадъци и Софийска вода АД.

11

Втората презентация тема: “Дизайн и приложения на функционални и антисенс нуклеинови киселини за разработването на нови лекарства“ направи доц. д-р Роберт Пенчовски.

В дискусията участва и екип от млади учени от лабораторията по „Екологична биотехнология“ при Биологическия факултет на Софийския университет.