Начало / Новини / Новини и събития / Изложба „Старинен град Несебър – синергия на нематериално, материално и подводно културно наследство“

   
Изложба „Старинен град Несебър – синергия на нематериално, материално и подводно културно наследство“

На 24 ноември 2023 г. в Артиум Център – Несебър беше открита изложбата „Старинен град Несебър – синергия на нематериално, материално и подводно културно наследство“. Събитието е част от дейностите по проекта на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ „CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда“ с научен ръководител проф. д.н. Иван Кабаков, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на МОН / договор № КП-06-Н45 /6 от 8.12.2020 г.

Поздравителни адреси бяха получени от министъра на културата на Република България и директора на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа.

2

Концепцията на изложбата е насочена към подобряване на публичния образ на града чрез представяне на многообразието от наследства и по-конкретно на взаимодействието на нематериалното, материалното и подводното културно наследство на територията и акваторията на Старинен град Несебър. Концентрацията на късноантични и средновековни църкви и несебърски къщи като материално културно наследство е „подкрепена“ от нематериалното културно наследство на града, представено от рибарство като традиционна практика за местната общност, както и от подводното културно наследство, което се намира в акваторията на град Несебър.

4(1)

Изложбата е под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, Министерството на културата на Република България и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и e част от събитията, посветени на 40-годишнината от вписването на „Старинен град Несебър“ в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

3

Събитието бе част от представянето на проект за недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър

5

.