Начало / Новини / Новини и събития / Инсталиране на течен хроматограф-масспектрометър за нуждите на група „Растителни паразити“ по проект SUMMIT

   
Инсталиране на течен хроматограф-масспектрометър за нуждите на група „Растителни паразити“ по проект SUMMIT

Между 29 и 31 януари 2024 г. в лабораторията на групата „Растителни паразити“ по проекта SUMMIT с ръководител доц. дбн Любен Загорчев от Биологическия факултет беше инсталирана течно хроматографска uHPLC система с масспектрометричен детектор (Shimadzu LCMS 2050).

Системата позволява количествен и качествен анализ на хиляди различни метаболити, включително растителни хормони, биологично-активни вещества като например флавоноиди, фотосинтетични пигменти, антиоксиданти и др.

Закупуването ѝ след проведена обществена поръчка е значително постижение, което увеличава методологичния арсенал на групата и ще даде възможност за получаване на значими резултати, касаещи молекулярните механизми на паразитизъм при Cuscuta и защитните реакции на гостоприемниците, както и изясняване на състава на растителни екстракти с биологична активност спрямо вируси и други патогени.

а1-1-1

Четирима членове на научната група, сред които и двама млади учени, преминаха необходимото обучение за работа на системата, която е приведена в експлоатационен режим за незабавно стартиране на предвидените експерименти.

а1-1-2

Проектът SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, със съдействието на ЕС- Next Generation