Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина доц. д-р Татяна Янакиева, дългогодишен преподавател и ръководител на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ във Философския факултет на Алма матер.

Опелото ще се състои на 4 февруари 2024 г. от 14.00 ч. в църквата „Св. София“.

Татяна Ганева Янакиева е родена на 11.01.1944 г. в гр. Добрич. Завършва специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” с втора специалност „Библиотекознание и библиография“ (1966). Защитава дисертация на тема „Българската литературоведска библиография до Втората световна война” (1977 г.) и получава научна степен „доктор”. Специализира библиография в Московския държавен институт по култура (1990 г.).

Работи като ръководител на Отдел „Справочно-информационен” в Окръжна библиотека в Добрич (1966–1968 г.) и като специалист в Справочно-информационния отдел на Централна библиотека на БАН (1972–1973 г.). От 1974 г. е асистент в Софийския университет, където първоначално преподава в двете специализации „Библиотекознание и библиография“ и „Научна информация и документация“. Последователно става старши асистент (1977–1980), главен асистент (1980–1989 г.), а през 1989 г. е избрана за доцент. В периода 2004-2008 г. доц. Татяна Янакиева е ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. За своята дългогодишна преподавателска и изследователска дейност на 20 май 2010 г. е удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски” със синя лента.

1-1

Доц. Татяна Янакиева е един от учредителите през 1990 г. на професионалната библиотечна организация СБИР, чиито правоприемник днес е Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Тя е пръв негов председател като заема длъжността в продължение на два мандата (1990-1992 г. и 1992-1994 г.).

За своята активна дейност през 2009 г. от Министерство на културата тя получава наградите Плакет „Златен ритон“ за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на българската култура (връчен от Министъра на културата проф. Стефан Данаилов по случай 24 май 2009 г.) и наградата „Сребърен ритон“ по случай 65-годишнината от рождението ѝ.

Доц. Татяна Янакиева е обичан колега, преподавател и приятел. Множество са нейните, колеги, дипломанти, студенти, които помнят напътствията, съветите и подкрепата в начинанията. Тя е визионер, неуморно отдаден на каузата на библиотеките, библиотечното образование и професия, оставила трайна следа в тяхното развитие.

Поклон пред светлата й памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“