Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 14 януари 2024 г. ни напусна доц. Цветан Игнатов, дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Алма матер.

Доц. Цветан Игнатов е роден през 1942 г. Творческият и трудовият му път е почти изцяло свързан с Университета. През 1966 г. той завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1966 до 1991 г. работи като научен сътрудник в Единния център по математика и механика към Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски”. От 1991 до 1999 г. преподава във Факултета по математика и информатика, а от 1999 г. е доцент в Стопанския факултет на Софийския университет, където преподава статистика, иконометрия и застрахователна математика. Автор е на множество научни публикации с изключително висок индекс на цитиране.

Доц. Игнатов има високи постижения в областта на статистиката, теорията на вероятностите, иконометрията и застрахователната математика. Върховото му постижение е една доказана от него теорема, която колегите математици, статистици и иконометрици са нарекли на негово име: Теорема на Игнатов. Тази теорема е едно от явленията в посочената научна област. Тя не само има огромна приложимост, но и на нея са посветени множество публикации, в това число и самостоятелни, на най-признатите учени от тази област.

ignatov2013_reference

През 2013 г. доц. Цветан Игнатов бе удостоен с почетната титла „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ . При връчването на почетната титла, деканът на Стопанския факултет за периода 2011-2015 г. доц. д-р Тодор Попов отбелязва: „Доц. Игнатов е от този рядък, за съжаление може би вече изчезващ вид учени, при които отдадеността на науката и нейните резултати е съчетана с пълно, да не кажа даже анекдотично, пренебрежение към видимите белези на признание. Без съмнение, присъждането на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е един достоен жест за попълването на този пропуск”.

„Изключително редки са случаите в 125-годишната история на Софийския университет, в която на доцент се връчва почетното звание „Доктор хонорис кауза”. За мен е чест това да направя аз“, каза на церемонията заместник-ректорът на Софийския университет доц. Юрий Кучев.

При получаването на наградата, доц. Цветан Игнатов благодари за доверието, което му е оказано от факултетния съвет на Стопанския факултет, деканското ръководство, академическия съвет и ректорското ръководство. Той отбелязва, че за да се получат такива високи резултати в науката, важно значение има не само усилието на конкретния учен, но и атмосферата около него - отношението и подкрепата на колегите.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“