Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет с дълбоко прискърбие съобщава, че на 27 декември 2023 г. ни напусна уважаваният учител и колега проф. Димитър Вакарелов - един от доайените на катедра „Математическа логика“ във Факултета по математика и информатика и основоположник на изследванията по некласически логики в България.

Проф. Димитър Вакарелов е роден в Пловдив на 18 април 1938 год.

Според престижната класация на Станфорд, той е в първите 2% на най-добрите изследователи в света за 2022 година в областта на изкуствения интелект. Има над 100 публикации в реномирани международни научни издания, както и няколко книги в областта на популярната математика.

Vakarelov

 

Проф. Вакарелов има близо 60-годишна преподавателска дейност в Математическия факултет, която започва от катедра „Геометрия“, където е назначен за асистент. В началото на 70-те години защитава кандидатска дисертация в областта на некласическите логики във Варшавския университет и става член на новосформирания сектор „Математическа логика“ към ЕЦММ на БАН, а впоследствие − на Катедрата по математическа логика на ФМИ. Чел е лекции по класическа математическа логика, некласически логики, модални логики, логики за пространство и време, логики за изкуствен интелект и много други. Под неговото научно ръководство израстват няколко поколения български логици. Многобройните му дипломанти и докторанти понастоящем са авторитетни учени у нас и по света.

 

Ще запомним проф. Вакарелов с неговия благ и щедър характер, с лекотата, с която преподаваше невинаги леката материя, с всеотдайността му към науката и нас − неговите ученици и колеги, както и с неговото любимо хоби – най-невероятните логически играчки, които цял живот изобретяваше.

Сбогом, Учителю, и светъл път!

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“