Начало / Новини / Новини и събития / Годишна научна конференция с международно участие „Геонауки 2023“

   
Годишна научна конференция с международно участие „Геонауки 2023“

Годишната научна конференция с международно участие на Българското геологическо дружество „Геонауки 2023“ се проведе на 14 и 15 декември 2023 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участниците бяха приветствани от председателя на Българското геологическо дружество (БГД) и преподавател в Геолого-географския факултет доц. д-р Никола Ботушаров. Той изрази удовлетворението си да открие Годишната научна конференция с международно участие „Геонауки 2023“ с традиционно висок интерес от геоложката общност в България.

3

Конференциите „Геонауки“ се провеждат последните 15 години от Българското геологическо дружество съвместно с Геолого-географския факултет на Софийския университет и със съдействието на Геологическия институт при БАН, Института по минералогия и кристалография при БАН, Минно-геоложкия университет, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и Националния музей „Земята и хората“.

1

По традиция конференциите „Геонауки“ се посвещават на годишнини от рождението на изтъкнати български и чуждестранни геолози, а също и на значими обществени и важни за геологията събития. Тази година конференцията беше посветена на 110 години от рождението на един от най-изтъкнатите и международно признати български минералози академик Иван Костов, 60 години Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 70 години Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

2

Цялостната организация и провеждането на „Геонауки 2023“ не биха били възможни без финансовата подкрепа на фирмите дарители „Елаците – Мед“ АД от група „Геотехмин“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Асарел Инвестмънт“ ЕАД и „Велосити Минералс“ ЕАД.

Доц. Ботушаров каза още, че конференцията събира българските геолози, геохимици, геофизици, хидрогеолози, минни инженери и популяризира постиженията им, като по този начин издига престижа на геоложката професия. Така близо един век БГД изпълнява важната мисия да съхранява своите традиции, независимост, високи критерии и професионализъм.

4

В конференцията „Геонауки 2023“ бяха презентирани рекордните 101 доклада, от които 4 поканени пленарни доклада, 31 устни и 66 постерни доклада. След края на втория конферентен ден се проведе закриване на конференцията и бяха обявени наградените с грамоти за млади учени на БГД. С грамоти за изнесен устен или постерен доклад на високо научно ниво бяха удостоени докторантите Милена Вецева от Геологическия институт при БАН, Стоян Климентов от Минно-геоложкия университет и Йована Младенович от Белградския университет.

5