Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по педагогика представи резултати от научноизследователските си проекти

   
Факултетът по педагогика представи резултати от научноизследователските си проекти

В рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет на 4 декември,2023 г. за поредна година Факултетът по педагогика организира своя традиционен форум, в който бяха представени резултати от научноизследователските проекти, финансирани в рамките на конкурсна процедура по НИС през 2023 г. и Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в периода септември 2022 г. - март 2023 г.

Заместник-деканът на Факултета по педагогика с ресор научноизследователска и проектна дейност доц. д-р Бистра Мизова откри събитието, като подчерта устойчивостта и приемствеността в организирането и провеждането на този академичен форум, както и факта, че той е място на среща на изследователската общност от преподаватели, докторанти и студенти на факултета в полето на множество актуални педагогически проучвания с фундаментален и приложен характер.

1-1

Събитието продължи с представянето на най-значимите резултати от шест тематични проекта в областта на педагогиката и социалната работа, проект в подкрепа на национално значим форум в сферата на неформалното образование и четири проекта на млади учени и постдокторанти – всички те са част от научноизследователското портфолио на Факултета по педагогика за 2023 г.

1-2

В контекста на реализираните проекти с изключителна научна значимост, новост и интердисциплинарност бяха поставени теми и проблеми, свързани с перспективите и тенденциите в развитието на висшето педагогическо образование от екип с ръководител проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, ролята и значението на читалищното образование като специфично българско явление и неговите съвременни измерения от екип с ръководител проф. дпн Пенка Цонева, иновативния и трансформиращ потенциал на неформалното образование в България от екип с ръководител проф. д-р Силвия Николаева, ролята и мястото на вечерните училища в България в контекста на ученето през целия живот от екип с ръководител доц. д-р Ваня Божилова, уникалните характеристики на училищата по изкуства в България от екип с ръководител доц. д-р Илиана Петкова, използването на електронна научна периодика в образованието по социална работа от екип с ръководител проф. д-р Гинка Механджийска, моделите на социализация, ресоциализация и десоциализация, отразени в художествената литература и спецификите при формирането на основни понятия у студентите в полето на превантивно-корекционната педагогика от екип с ръководител гл. ас. д-р Даниел Полихронов; изследователските предизвикателства при създаването на христоматия по социална работа в периода от Античността до първата половина на XX век - проект на д-р Александър Христов, възпитателните измерения на влиянието на съвременните инфлуенсъри - проект на гл. ас. д-р Екатерина Томова; анализ на образователните възможности на социалните мрежи - проект на гл. ас. д-р Мария Петкова.

1-5
1-4
1-6