Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по науки за образованието и изкуствата бe съорганизатор на Националната конференция за прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование

   
Факултетът по науки за образованието и изкуствата бe съорганизатор на Националната конференция за прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование

Факултетът по науки за образованието и изкуствата организира съвместно с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София - град Национална конференция за прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование. Домакин на събитието беше Филиалът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” в Бургас.

В рамките на три дни експерти от Регионалните екипи за подкрепа на личностното развитие от всички 28 административни области в страна представиха доклади във връзка с предизвикателствата и препоръки за прилагането на функционалното оценяване. Специалистите споделиха опит за изготвените функционални оценки и обученията на екипите за подкрепа на личностното развитие, обсъдиха основните предизвикателства, коментари и предложения, изведени от регионалните екипи по време на обученията.

5-5

В конференцията опит представи деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. дпн Милен Замфиров, преподавателите доц. д-р Елена Бояджиева - Делева, гл. ас. д-р Калоян Дамянов и специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град д-р Цветомира Ангелова и Деница Димитрова.

2-2

Във форума участваха и директорът на дирекция "Приобщаващо образование" в Министерство на образованието и науката Грета Ганчева и държавен експерт в дирекцията Анелия Йотова.

1-1