Начало / Новини / Новини и събития / „Един ден от живота в раннохристиянски Филипопол“ – образователна програма по проект ARTEфакти

   
„Един ден от живота в раннохристиянски Филипопол“ – образователна програма по проект ARTEфакти

На 13 ноември 2023 г. в Епископската базилика на Филипопол деца от 5 клас на ОУ „Васил Петлешков“, гр. Пловдив преживяха „Един ден от живота в раннохристиянски Филипопол“. Образователната програма се реализира като част от дейностите по проект „ARTEфакти - отворено образование: социална история на раннохристиянски Филипопол“.

Проект „ARTEфакти - отворено образование: социална история на раннохристиянски Филипопол“ е с договор № mTUR.1087.20230315 от 23.03.2023 г., финансиран от Фондация „Америка за България“ на Центъра за професионално развитие в областта на културното наследство към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Програмата е резултат от работата на интердисциплинарен екип с експертиза в историята, изкуствознанието, музейната педагогика, с привлечени експерти - Васко Арнаудов (НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“) и доц. д-р Адриана Любенова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), разчитайки на методическия опит на менторите в работа с деца и в пълна симбиоза с училищното образование.

1

Образователната програма е изградена на основата на жив разказ и различни подходи за взаимодействие с учениците. Бяха представени интересни факти от ежедневието в раннохристиянския Филипопол. Децата се „докоснаха“ до артефакти от разказваната епоха и опознаваха културното наследство на Пловдив.

3

Те участваха в практически задачи, които ги пренесоха на рожден ден в римско време, подготвиха меню, с характерни за времето рецепти, както и се преобразиха в ролята на роби, на плебеи и патриции, докоснаха се до традиционни облекла и начин на обличане и носене.

4

Ангажираността на ОУ „Васил Петлешков“ и непосредствената комуникация между образователните (училищно и висше образование) и културната институция (Епископска базилика на Филипопол) в работата е от съществено значение за апробиране на идеята и трасира път за един от начините за пълноценно и смислено използване на културното наследство като образователен инструмент чрез “ΑΡΤΕфакти”, отворено образование и социалната история.

2