Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Бисерка Велева-Петрусенко бе удостоена с Почетна грамота на Бакинския славянски университет, Азербайджан

   
Доц. д-р Бисерка Велева-Петрусенко бе удостоена с Почетна грамота на Бакинския славянски университет, Азербайджан

На заседание на Научния съвет за 2023 година в Бакинския славянски университет доц. д-р Бисерка Велева-Петрусенко бе удостоена с Почетна грамота на БСУ, връчена от ректора Анар Нагиев.

На последното заседание на Научния съвет за 2023 г. в Бакинския славянски университет, проведено на 28 декември, ректорът Анар Нагиев поздрави членовете на съвета, представи постигнатите успехи на академичната общност и тържествено отличи изявени нейни представители в духа на „Годината на Хейдар Алиев“, особено значима за народа на Азербайджан. Сред наградените бе и доц. д-р Бисерка Велева-Петрусенко от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, която е първият лектор по български език и литература в Бакинския славянски университет и в Република Азербайджан.

1-1

Ректорът Анар Нагиев лично награди доц. д-р Бисерка Велева с Почетната грамота на Бакинския славянски университет.

Зам.-ректорът по международна дейност в Бакинския славянски университет, доц. д.ф.н. Айтен Байрамова, поздрави доц. д-р Бисерка Велева за полученото отличие и ѝ пожела още по-големи успехи в мисията й като преподавател по български език и литература на азербайджанските студенти.

 

1-2

Почетната грамота на Бакинския славянски университетсе връчва от ректора Анар Нагиев на доц. д-р Бисерка Велева, „преподавател в Департамента по славянски филологии в знак на признателност за нейната изключителна отдаденост като изтъкнат чуждестранен член на преподавателския състав“.

1-3

Зад тази отдаденост стоят четири години преподавателска дейност, посветена на българистиката в чужбина, обучението на повече от 80 студенти по българския език под формата на лекционни курсове и семинарни занятия по „История на българската литература“, „Странознание на България“, „Академично писане“, „Умения по четене на преводача“, „Говорни умения на преводача“, „Писмени навици на преводача“, „Български език за студенти по международни отношения в специалност Балканистика“ и др.

Почетната грамота е награда за участието на доц. Б. Велева през изминалите четири години в 23 конференции с доклади, за 15 статии, публикувани в България, Азербайджан и Полша на български, немски, английски и руски, за една монография, няколко рецензии, докторантско ръководство, организирането и провеждането на майсторски класове за студенти и преподаватели по български език.

Грамотата е оценка и за извършената проектна дейност на доц. Б. Велева през този период като автор и организатор на проекта “Партньорство чрез език“, одобрен и финансиран от МВнР, по линията на който на Бакинския славянски университет се даряват 20 хил. евро, основно за развитието на българистиката, както и за участията ѝ в други няколко проекта от научен и културно-образователен характер с български и чуждестранни институции.

Освен изброеното, Почетната грамота на Бакинския славянски университет несъмнено е много високо признание за авторитета на Софийския унверситет „Св. Климент Охридски“, за значимостта на Българистиката в контекста на университетското образование в чужбина, за езиковата политика на България днес, доказателство за успеха на образователните и междукултурни инициативи между България и Азербайджан досега, както и гаранция за задълбочаване на бъдещия научен, образователен и културен диалог между двете държави.

Източник: https://bsu-uni.edu.az/az/news/3177