Начало / Новини / Новини и събития / ДИУУ връчи свидетелствата на завършилите Първа професионална квалификационна степен

   
ДИУУ връчи свидетелствата на завършилите Първа професионална квалификационна степен

В Заседателна зала 1 в Ректората се проведе тържествена церемония, на която бяха връчени свидетелствата на отлично защитили 45 учители от цялата страна, завършили най-високата Първа професионална квалификационна степен в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. д.ик.н. Соня Милева, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, преподаватели и гости.

12

Директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учители проф. дфн Димитър Веселинов откри тържеството и заяви, че е щастлив да сподели празника – личен за всеки един от завършващите, но и общ за всички присъстващи като колегия и професионална общност.

4

Защото днес всеки един от Вас с получаване на своето свидетелство увенчава със заслужен успех нелеката и най-отговорна отсечка от своя професионален път, но и българската педагогическа колегия увеличава своя челен отряд с постигнали най-високата професионална степен членове. Това прави днешния ден особено тържествен, емоционално скъп и институционално важен“, каза проф. Веселинов.

2

В обръщението си към завършилите Първа професионална квалификационна степен проф. Веселинов подчерта, че днес наравно с радостта от постигнатото, с удовлетворението от придобиването на последната степен на преподавателското майсторство, те поемат и нелеката отговорност да осъществяват в дела наученото, самите те да се превърнат в трансмисия на най-високите стандарти и практики в обучаването и преподаването към техните колеги в местните образователни среди, да предадат и разпространят най-актуалните професионални знания, придобити по време на обучението си в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет и споделят най-новите методи и педагогически практики, научени и усвоени тук.

5

Професията задължава – едва ли в този момент има друга аудитория, която по-добре от вас да разбира тази парафраза на известната поговорка. Достигайки върха на професионалната педагогическа компетентност, чийто израз са свидетелствата, които получавате днес, вие защитихте съзнанието за тази задължаваща отговорност, силата да я носите, устрема и вдъхновението да я защитите и да я защитавате ежедневно оттук нататък. Вашата целеустременост, упоритост, последователност ви превръщат в пример за колегите ви, във вдъхновение за учениците ви и в надежда за образователната ни система. Вие ставате живият залог за бъдещето на българското образование, надеждният коректив на неговия смисъл и практика, непреодолимото условие за практическото му осъществяване“, каза проф. Веселинов и пожела на всички да бъдат здрави и да имат професионални успехи. Той изрази надеждата си да имат още много срещи – вече на професионално партньорство, практическо съучастие и интелектуална споделеност.

11

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д.ик.н. Соня Милева също отправи поздрав от свое име и от името на ректорското ръководство. „Вие сте носители на това, което Софийският университет е бил, е и ще продължава да бъде – а именно средище за наука, образование, култура и най-вече в полза на обществото. Вие сте тези, които ще бъдете на първата линия с най-младото поколение“, каза заместник-ректорът, пожела на завършилите I ПКС на добър час и ги призова да не прекъсват връзката си с университета, който е отворен винаги за работа, сътрудничество, за общи дейности и каузи, които са в полза на обществото.

13

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева също отправи своя поздрав към присъстващите учители. Тя говори за сътрудничеството между ДИУУ и Синдиката на българските учители, за достойното заплащане на учителите в българските училища, за тяхното самочувствие и отговорности.

8

Вие имате голяма мисия – да бъдете новатори, да бъдете хора, които трябва като директори на образователните институции да се грижите за квалификацията на учителите“, каза г-жа Такева и обърна внимание да работят за развитието на образованието у нас.

15

Накрая тя призова колегите си да бъдат със самочувствие, да защитават достойнствата, знанията, уменията и компетенциите си и им пожела на добър час.

16

Празничният ден продължи с връчване на свидетелствата.

17
19
20