Начало / Новини / Новини и събития / Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проф. Милен Замфиров, д.н. беше избран за втори мандат

   
Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проф. Милен Замфиров, д.н. беше избран за втори мандат

На Общо събрание, проведено на 31 октомври 2023 г., със 101 гласа „за“ проф. Милен Замфиров беше избран за декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата за втори мандат.

Проф. Замфиров е роден в София. Завършва специална педагогика (бакалавър и магистър) и физика (бакалавър) и математика и информатика (магистър). Защитава докторска степен през 2009 г. пред ВАК с тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на процеса на обучение на деца с увреден слух по учебните предмети Човекът и природата за 5. и 6. клас и Физика и астрономия за 7. и 8. клас.“ През 2017 г. защитава и успешно придобива и доктор на науките с тема: „Разработване и прилагане на компютърно подпомогнато обучение при ученици със специални образователни потребности по математика“.

1-1

Години работи като координатор и изпълнителен директор на Дневен център за деца с увреждания. Бил е учител по физика и информатика в 136 ОУ „Любен Каравелов“, 88 СУ „Димитър Попниколов“, 99 Болнично училище. Работи като научен сътрудник в Института за космически изследвания и технологии и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

От 2009 г. след спечелен конкурс е асистент във ФНОИ, като последователно преминава през всички академични стъпала – главен асистент, доцент, професор.

От 2019 г. е декан на ФНОИ.

Специализира в CERN, International School Teacher Programme (2009 г.), Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Научная школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ (2011 г.), - Рейкявик, Исландия, The Communication Centre for the Deaf and Hard-of-Hearing (2012, 2014, 2015 г.) и др.

Има няколко научни награди: Грамота за награда в 4-тото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ за продукта Жестов речник по Човекът и

природата, Физика и Астрономия (2007 г.), Грамота за награда в 9-тото издание на конкурса за образователно- програмни продукти на ДИУУ за продукта Смятането лесно (2012 г.) и др.

Член е на Съюза на физиците в България и Съюза на математиците в България.

По време на Общото събрание проф. Замфиров представи детайлен отчетен доклад за работата на деканското ръководство и визията си за развитие на факултета. Tой открои на първо място поддържането на авторитета и значимостта на Факултета като водещ и представи приоритети по отношение на повишаване на възнагражденията на работещите във факултета, разкриването и поддържането на специализирани педагогически лаборатории и кабинети, подобряване на сградния фонд, инициативи, свързани със студентите и администрирането на многобройните програми.

Проф. Замфиров подчерта, че всичко, което се случва и ще продължи да се случва, е само благодарение на усилията и активното съдействие на всички колеги.