Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Програма „Сасакава” към СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократна едногодишна докторантска стипендия в размер на 4000 щатски долара

   

Срок за кандидатстване: 27 септември 2022 г.

 

Стипендиите „Сасакава“ са предназначени за подпомагане на изследователската работа на докторанти по темата на техните дисертации в рамките на 12 месеца.

 

Срокът за кандидатстването е до 27 септември 2022 г.

 

І. Изисквания към кандидатите:

  • да са редовни докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“, които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история; културология; социология; философия; политология; психология.
  • до изтичането на срока на редовната докторантура да остават не по-малко от 12 месеца.

 

ІІ. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят:

  • Молба (свободен текст) за участие в конкурса до Председателя на Управителния съвет на програма „Сасакава“, проф. дфн Анастас Герджиков;
  • Академично CV;
  • Попълнен формуляр за изследователския проект на кандидата (Темата на изследователския проект следва да съвпада с/или да е част от темата на дисертационния труд);
  • Препоръчително писмо от научния ръководител на кандидата.

 

ІІІ. Всички документи трябва да бъдат подписани, сканирани и изпратени на адрес: sasacawa@uni-sofia.bg

 

ІV. Етапи на провеждането на конкурса:

  • Срокът за подаване на документите е до 27 септември 2022 г.
  • Провеждане на събеседване с предварително одобрените кандидати – между 17-21 октомври 2022.
  • Обявяване на резултатите от конкурса до 1 ноември 2022.