Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Годишна стипендия на фондация „Карол Знание“

   

Срок за подаване на документи: 1 декември 2022 г.

 

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 10 000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си.
 • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

 

Тематични области:

 • Естествени науки;
 • Технически науки;
 • Медицински науки.

 

Документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
 • Списък на публикации, ако има такава.

 

Процедура и срокове:

Срок за кандидатстване – 1 декември 2022 г.

Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg

Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;

Период на получаване на стипендията: февруари – ноември, на десет равни месечни вноски.

 

Повече информация можете да откриете на сайта на фондацията .