Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прекратява процедура по конкурс за главен асистент, ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява, че във връзка с решение на Академичния съвет, протокол № 16 от 29.09.2021 г. прекратява процедурата по конкурса за главен асистент в професионално направление:

  • 2.1. Филология (История на португалския език и култура) – един, (ДВ, бр. 54 от 2021 г.)

 

За информация:

СУ „Св. Климент Охридски“, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“,

стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,

тел. 02/986-11-83