Начало / Новини / Календар / Уебинар по нумизматика 2020 по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ"

Онлайн на: https://tinyurl.com/yaxagvef

На 31 май 2020 г. от 11.00 часа с пета лекция продължава уебинарът по нумизматика, организиран и провеждан от изследователи от Исторически факултет на Софийския университет в изпълнение на научната програма по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ".

Проф. дин Иля Прокопов и д-р Валентина Григорова-Генчева ще изнесат лекция на темата „Фалшификати на антични монети от България".

Уебинарът се провежда в рамките на изследователска разработка на тема „Култ и религия в Древна Тракия" с ръководител проф. дин Диляна Ботева и екип млади изследователи от Исторически факултет.

За участие се регистрирайте на адрес: https://tinyurl.com/yaxagvef

Password: BZyVBrAN292 (29982726 from phones and video systems)

Онлайн платформа, в която се провежда уебинара

Cisco Webex

Повече за уебинара >>>

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 >>>

Prokopov Grigororva-Gencheva 31.05