Начало / Новини / Календар / Уебинар по нумизматика 2020 по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ"

Онлайн на: https://tinyurl.com/yceotgq7

На 28 май 2020 г. от 18.00 часа с четвърта лекция продължава уебинарът по нумизматика, организиран и провеждан от изследователи от Исторически факултет на Софийския университет в изпълнение на научната програма по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ".

Д-р Улрике Петер ще изнесе лекция на темата „В търсене на стабилност: Монетите като средство за комуникация в Тракия и Долна Мизия през III в. сл. Хр.". (in English)

Уебинарът се провежда в рамките на изследователска разработка на тема „Култ и религия в Древна Тракия" с ръководител проф. дин Диляна Ботева и екип млади изследователи от Исторически факултет.

За участие се регистрирайте на адрес: https://tinyurl.com/yceotgq7

Password: 5taMYW7Q3HM (58269977 from phones and video systems)

Онлайн платформа, в която се провежда уебинара

Cisco Webex

Повече за уебинара >>>

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 >>>

Peter 28.05