Начало / Новини / Календар / Представяне на сборниците "Практическите полета на неформалното образование" и "Неформално образование: политики, приоритети, практики"

Онлайн, ZOOM

На 10 декември от 18.00 ч. ще бъдат представени нови издания по проект „Практическа значимост на неформалното образование през призмата на неговите функции, ценности и цели“, реализиран с финансовата подкрепа на Университетски фонд „Научни изследвания“.

Представени ще бъдат "Практическите полета на неформалното образование" - сборник с научни публикации и "Неформално образование: политики, приоритети, практики" - електронен сборник с изследователски материали.

Линк за онлайн достъп: https://us04web.zoom.us/j/4873622832?pwd=aDN6L0ppd1d2cTN5NldVREJzYm5vZz09 Meeting ID: 487 362 2832 Passcode: 442859 Организатор на събитието е Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО).

2

Сборникът „Практически полета на неформалното образование. Ценностнофункционален анализ на практиките за неформално образование в България.“ обединява няколко авторски публикации по проект „Практическа значимост на неформалното образование през призмата на неговите функции, ценности и цели“, реализиран с финансовата подкрепа на Университетски фонд „Научни изследвания“.

Автори: проф. Силвия Николаева (ред.), доц. Лиляна Стракова, доц. Владислав Господинов, д-р Христина Банчева-Преславска, студ. Борислава Маева.

3

Сборникът „Неформално образование: политики, приоритети, практики“ представя избрани изследователски материали по проект „Практическа значимост на неформалното образование през призмата на неговите функции, ценности и цели“, представящи опита и позициите на 25 студенти, специалисти и лидери на организации за неформално образование.

1