Начало / Новини / Календар / Конференция на тема „Измерения на компетентността“

На 3, 4 и 5 декември 2020 г. в София ще се състои съвместна научна интердисциплинарна конференция на тема „Измерения на компетентността“. Събитието ще се проведе от съвместния научен програмен и организационен комитет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета „Св. Климент Охридски“ в Битоля, Република Северна Македония.

Официалното откриване на научния форум ще се състои на 3 декември 2020 г. от 9.30 часа на адрес http://tiny.cc/81w5tz. Приветствие към участниците ще поднесе ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, а проф. д-р Мариян Гуровски, зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски“, ще поднесе поздрав от името на ректора на Битолския университет.

Участниците ще бъдат поздравени и от министрите на образованието и науката на Република България – Красимир Вълчев и на Република Северна Македония – Мила Царовска. Приветствие ще поднесе и деканът на Философския факултет на Софийския университет проф. дпсн Соня Карабельова.

В рамките на три дни ще бъдат представени редица доклади и изследвания, ще се състоят дискусии с участието на много преподаватели, което в резултат ще доведе до издаването на съвместен сборник с доклади. Конференцията е обособена в следните тематични секции – „Компетентностите във философски и психологически контекст“, „Компетентностите в юридически, политически, управленски, икономически контекст, социална работа“, „Компетентности в образованието – теоретични аспекти“, „Компетентности в образованието – природонаучно и математическо направление“, „Компетентности в образованието – изкуства и спорт“.

Част от темите, които ще бъдат разгледани през трите дни, са компетентностите в педагогическия контекст, доверието и компетентността, какво значи да мислим критически, кибер компетентностите и образованието на бъдещето, дигиталната компетентност и философската нагласа, изграждането на компетентностен профил, компетентността като икономическа категория, управленски компетентности и други.

Програма