Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет е съорганизатор на конференция на тема "Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа" - 21.04.2015

   

21.04.2015

 

На 21 април 2015 г. в зала Роял на хотел Шератон бе проведена конференция на тема "Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа", организирана от Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ в партньорство със Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и Дружество Европейско право

При откриването приветствиe към участниците поднесоха

  • Проф. д-р Цветан Сивков – декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  • Доц. д-р Теодор Седларски - зам.-декан на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  • Доц. д-р Фантина Рангелова - зам. -декан на Строителен факултет на УАСГ
  • Красен Кралев – Министър на младежта и спорта
  • Приветствие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Ирина Савина – зам. кмет „Инвестиции и строителство“ , Община София
Publichno-chastno-partniorstvo

 

Във втория, третия и четвъртия дискусионен панел участие взеха преподавателите в Стопанския факултет ас. Атанас Георгиев, ас. Васил Караиванов, х.ас. д-р Розалина Козлева, х.ас. д-р Христо Христозов и х.ас. Петър Ташев.

 

Конференцията се организира с подкрепата на СРЕДА груп, Дружество Европейско право и Граждански институт с медийното партньорство професионалните медии „Ютилитис“ и „De Jure“.

Целта на конференция е да насърчи дебатите между публичните и частните партньори, финансиращите институции (банки, фондове и публични програми, застрахователи), браншовите организации и регулаторните и контролните органи за предизвикателствата и добрите практики в правното регулиране и институционализацията, финансирането и управлението на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа.

В конферентната програма е включено представянето на монографията на д-р Галина Чернева (Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съветник в Народното събрание) „Публично-частните партньорства – административно-правни аспекти“, която е първата книга от издателската поредица на Дружество Европейско право „Публично-частни партньорства“.

По поръчка на Дружество Европейско право, Граждански институт стартира ежегодно изследване „Развитие на публично-частните партньорства в България“ сред публичните и частните партньори, финансиращите институции (банки, фондове и публични програми, застрахователи), браншовите организации. Целта е да се проследи развитието на средата, капацитета, практиките и възможностите за публично-частните партньорства в България.

 

Резултатите, както и програмата и презентациите от конференцията, са достъпни на www.ppp.bg