Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Доц. д-р Атанас Георгиев - декан и ръководител катедра

   

 

доц. д-р Атанас Георгиев

 

AGEORGIEV-FEBA-2020

 

Длъжности в Стопански факултет:

 

Участие в управлението на други организации:

 

Избрани участия в международни проекти:

 • Ръководител на проект TWIN4ECO, финансиран с 2,7 млн. лв. по НПВУ (2023-2026 г.)
 • Академичен координатор за обученията IAWD Utility Management Training (от 2021 г.)
 • Ръководител на проект SCHOLARNET (2020-2023 г.)
 • Участие в управленския екип във финансирания от European Universities Initiative проект Transform4Europe - (от 2020 г.)
 • Експерт по финансирания от UIA проект INNOAIR (2021-2022 г.)
 • Координатор на финансирания от JRC проект "Predict the Air Pollution by Geo-locations in Sofia" (2019 г.)
 • Ключов експерт по H2020 проект COP21:RIPPLES (2016-2019 г.)
 • Консултант по INTERREG-IVC проект CCIC (2012-2014 г.)

 

Други роли в СУ "Св. Климент Охридски":

 • Член на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски"
 • Член на Управителния съвет на Института по право, икономика и интелектуална собственост
 • Член на Управителния съвет на Университетския център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) - 2020-2024
 • Член на Експертния съвет на Университетския център по предприемачество и проектно управление
 • Член на Работна група за изготвяне на SDG визия, стратегия и план на СУ "Св Климент Охридски"
 • Представител на Софийския университет в Leadership Council на UN SDSN Black Sea
 • Представител на Софийския университет в Центъра за устойчиви финанси и енергетика към Българска фондова борса
 • Представител на Софийския университет в Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка към Министерския съвет на Република България (член на Комисията за енергиен преход; член на Комисията за устойчива мобилност) - 2022-2023
 • Представител на Софийския университет в Консултативния съвет по Европейския зелен пакт и законодателните предложения от пакета "Подготвени за цел 55" към Българската стопанска камара

 

Членство в организации:

 

Основни области на интерес: Икономика и мениджмънт в инфраструктурата, енергетиката и комуналните услуги (ютилитис)

 

Води лекции за магистри и докторанти по:

 • Регулирани услуги, пазари и ценообразуване
 • Енергийни ресурси и технологии
 • Икономика и мениджмънт на ядрената енергетика
 • Икономика на инфраструктурата и мрежовите услуги
 • Мениджмънт на енергийни и ютилити компании
 • Национална политика, планиране и политика в областта на ядрените технологии
 • Проектно финансиране
 • Устойчиви финанси

 

Други проекти и дейности:

 • Създател на компании за консултантски услуги и издателска дейност
 • Издател (от 2012 г.) и главен редактор на сп. ЮТИЛИТИС и сп. ФАСИЛИТИС

 

Повече информация: CV

 

Списък с публикациите

 

TEDxAUBG Talk - The Third Industrial Revolution

 

Част от инициативата "40 до 40" на Дарик Радио - 2022 г.

 

email: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

LinkedIn: Atanas Georgiev

ResearcherID: W-2004-2018

ResearchGate: Атанас Георгиев

RePEc: Атанас Георгиев

 

Приемно време: понеделник, 16-18 ч., каб. 403