Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стартира приемът по новата магистърска програма „Бизнес икономика“ в Стопанския факултет

   

14.07.2022

 

Днес бизнесът се среща с динамично променящи се и разнообразни предизвикателства. Пандемията от COVID-19, войната в Украйна, зеленият преход и политическата нестабилност в България поставят компаниите в една изключително сложна външна среда на непрекъснато нарастващи цени на ресурсите, недостиг на работна ръка и административни ограничения. За бързата и адекватна адаптация на предприемачите е необходимо те да разполагат не само с управленски способности, а и с комплексни знания и умения по икономическа теория, мениджмънт, външна търговия, устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и др.

business-economics-books

С оглед на това магистърска програма Бизнес икономика към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се стреми да съчетае знания, умения и опит за подготовката на висококвалифицирани специалисти. Магистърската програма е разработена съвместно от преподаватели от катедра „Икономика“ и катедра „Стопанско управление“. Те обединяват своите специализирани научни изследвания и практика в реалния бизнес и въплъщават своя опит в дисциплини като „Корпоративно финансиране и инвестиции“, „Кръгова икономика и устойчиво развитие“, „Външнотърговски операции“, „Данъчно облагане на бизнеса“, „Управление на човешките ресурси“ и други.

Обучението е в редовна форма и се осъществява само вечер от 18 часа през делничните дни и предимно събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

За прием в магистърската програма може да кандидатствате в рамките на трите етапа на провеждане на кандидатмагистърската кампания за учебната 2022/2023 година.