Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Условия за прием в бакалавърските програми на Стопанския факултет от уч. 2014/15: възможност за удостоверяване на езиковите умения със сертификати

   

19.12.2013

 

По време на кандидат-студентската кампания през 2014 г. в Стопанския факултет ще се приемат студенти в две бакалавърски специалности:

Икономикa и финанси и
Стопанско управление

 

В рамките на специалност Икономика и финанси се формират групи с английски и с френски език. Квотите за прием на студенти с всеки един от двата езика са отделни и независими.

В рамките на специалност Стопанско управление се формират групи с английски, с немски и с френски език. Квотите за прием на студенти с всеки един от трите езика са отделни и независими.

 

За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси и Стопанско управление в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;

или

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език;

или

- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF

за френски език: DELF / DALF.

 

Студентите постъпват в бакалавърските програми с приемен изпит по математика ("Първо равнище" или "Второ равнище") ИЛИ резултати от държавен зрелостен изпит по математика.

 

Образователно-квалификационната степен “бакалавър” се получава след 4-годишно обучение.

 

Подаване на документи:

1. първа сесия – 17.02.2014 г. до 07.03.2014 г.;

2. втора сесия – до 23.05.2014 г.

 

График на провеждане на предварителните и редовните кандидат-студентски изпити през 2014 г.

 

Балообразуване за специалност Икономика и финанси

Балообразуване за специалност Стопанско управление

 

Студентите, приети с френски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Бордо, Лил, Монпелие и Ница. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на френски език от професори, гостуващи от изброените университети. Българо-френският консорциум получава активна подкрепа от Културния институт при посолството на Франция в София. В края на следването се издават двойни българо-френски дипломи.

Студентите, приети с немски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Кьолн, Лайпциг, Заарбрюкен и Ерланген-Нюрнберг. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на немски език от професори, гостуващи от изброените университети.