Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Стопанско управление

   

 

Специалност Стопанско управление подготвя кадри със солидна подготовка за нуждите на стопанската практика.

Завършилите квалификация бакалавър по стопанско управление могат успешно да работят в бизнес-организации, държавни институции на местно равнище, в държавната администрация, в организации с нестопанска цел, да преподават в средните училища и др. Те могат да продължат образованието си в магистърски програми.

 

 

Учебен план на спец. Стопанско управление (английска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Учебен план на спец. Стопанско управление (английска програма) за студентите, приети между учебната 2013/2014 г. и учебната 2018/2019 година