Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Стопанско управление

   

Специалност Стопанско управление подготвя кадри със солидна подготовка за нуждите на стопанската практика.

Завършилите квалификация бакалавър по стопанско управление могат успешно да работят в бизнес-организации, държавни институции на местно равнище, в държавната администрация, в организации с нестопанска цел, да преподават в средните училища и др. Те могат да продължат образованието си в магистърски програми.

 

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2012 г.
(I-ви курс през учебната 2012/13 г.) (pdf)

 

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2011 г.
(I-ви курс през учебната 2011/12 г.) (pdf)

 

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2009 и 2010 г.
(II-ри и III-ти курс през учебната 2011/12 г.) (pdf)

 

Учебен план за студентите, започнали обучението си през 2008 г.
(IV-ти курс през учебната 2011/12 г.) (pdf)

 

 

Учебен план на съвместната бакалавърска програма по Стопанско управление със City University - архив (pdf)

 

Френска програма

 

Немска програма