Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Участие на декана, доц. Седларски и зам.-декана, доц. Соня Вътева в международния приложен семинар "Институционални изследвания за ефективно университетско управление и повишаване на качеството" - гр. Харков, Украйна

   

07.11.2016

 

От 2 до 4 ноември 2016 г. деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски и зам.-деканът по учебната дейност, доц. д-р Соня Вътева взеха участие в международния приложен семинар "Институционални изследвания за ефективно университетско управление и повишаване на качеството", чийто домакин бе Националният икономически университет "Семьон Кузнец" - гр. Харков, Украйна.

2s

В семинара участваха представители на университети от Франция, Китай, Украйна, Армения и България, сред които ректорът на Френския университет в Армения, проф. Жан-Марк Лавест, зам.-ректорът на университета, доц. Араик Навоян, вицепрезидентът на китайския Унииверситет по финанси и икономика в Гуангси, проф. Лижен Менг, зам.-ректорът на Националния университет на Армения по архитектура и строителство, проф. Вардес Едоян, доц. Тетяна Дупляк от Националния университет за търговия и икономика - Киев и др.

4s

По време на презентациите и дискусиите в рамките на семинара бяха споделени методологически насоки, добри практики и иновативни решения за изграждане на цялостна институционална и информационна система за управление на иновациите в организацията на университетския образователен процес. Акцентът беше поставен върху използване на ефективни управленски подходи за целеполагане, организиране на връзките с потребителите на образователните услуги и обществеността, включването на заинтересованите страни в осъвременяването на учебните планове и програми.