Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / География

   

Квалификационна характеристика

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Квалификационна характеристика - редовно обучение (в сила от 2022/23 г.)
Квалификационна характеристика - редовно обучение (в сила от 2019/20 г.)

 

Учебен план - редовно обучение (в сила от 2022/23 г.)
Учебен план - редовно обучение (в сила от 2019/20 г.)
Учебен план - редовно обучение

 

Избираеми дисциплини (за учебен план, в сила от 2019/20 г.)
Семестриален талон

 

Справочник за студента 2020
Справочник за студента 2019
Справочник за студента 2018

 

Разписание на лекциите - редовно обучение

Конспект за Държавен изпит

 

Списък на студенти:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

 

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Квалификационна характеристика - задочно обучение (в сила от 2022/23 г.)
Квалификационна характеристика - задочно обучение (в сила от 2019/20 г.)

 

Учебен план - задочно обучение (в сила от 2022/23 г.)
Учебен план - задочно обучение (в сила от 2019/20 г.)
Учебен план - задочно обучение

 

Избираеми дисциплини (за учебен план, в сила от 2019/20 г.)
Семестриален талон

 

Справочник за студента 2020
Справочник за студента 2019
Справочник за студента 2018

 

Разписание на лекциите - задочно обучение

Конспект за Държавен изпит

 

Списък на студенти:

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Пети курс