Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управленски длъжности / Ръководители катедри

   

Катедра/Звено

Ръководител

E-mail

Астрономия Доц. д-р Евгени Овчаров evgeni@phys.uni-sofia.bg
Атомна физика Доц. д-р Красимир Митев kmitev@phys.uni-sofia.bg
Квантова електроника Проф. дфн Александър Драйшу ald@phys.uni-sofia.bg
Метеорология и Геофизика Доц. д-р Гергана Герова guerova@phys.uni-sofia.bg
Методика на обучението по физика Доц. д-р Венелин Кожухаров venelin@phys.uni-sofia.bg
Обща физика Проф. дфн Виктор Иванов vgi@phys.uni-sofia.bg
Оптика и спектроскопия Доц. д-р Снежана Йорданова snejana@phys.uni-sofia.bg
Радиофизика и електроника Доц. д-р Станимир Колев skolev@phys.uni-sofia.bg
Теоретична физика Проф. дфн Николай Витанов vitanov@phys.uni-sofia.bg
Физика на кондензираната материя и микроелектроника Доц. д-р Веселин Дончев vtd@phys.uni-sofia.bg
Ядрена техника и ядрена енергетика Доц. д-р Йонка Иванова yonivan@phys.uni-sofia.bg