Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Органи на управление / Общо събрание

   
Правомощия на общото събрание:
1. Избира председател и заместник председател на общото събрание;
2. Избира и освобождава декан на факултета;
3. Определя числения състав, избира и освобождава членовете на факултетния съвет;
4. избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането;
. . .

 

Председател
доц. д-р Борислав Павлов
e-mail: predsedatel_os@phys.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Цветелина Паунска

Преподаватели
Всички щатни преподаватели във факултета

Служители
2-ма представители (2%)

Докторанти и студенти
26 представители (18%)

Комисии към Общото събрание

Мандатна комисия
Председател: доц. д-р Страхил Георгиев
Зам. председател: гл. ас. д-р Любомир Стоянов
Членове: доц. дфзн Станислав Балушев, доц. д-р Кирил Кирилов, гл. ас. д-р Гошо Гоев

Комисия по предложенията за органи на управление на факултета
Председател: доц. д-р Ивелина Димитрова
Зам. председател: гл. ас. д-р Диана Кочева
Членове: доц. д-р Гичка Цуцуманова, доц. д-р Гергана Алексиева, гл. ас. д-р Савка Петрова

Факултетна избирателна комисия
Председател: доц. д-р Пейчо Петков
Зам. председател: доц. д-р Катерина Стоичкова
Членове: доц. д-р Снежана Йорданова, доц. д-р Владимир Божилов, гл. ас. д-р Наско Горунски, ас. Калоян Генков, студент Стефан Стефанов

Комисия по атестирането
Председател: доц. д-р Мариян Богомилов
Зам. председател: доц. д-р Антония Вълчева
Членове: проф. дфзн Александър Драйшу, доц. д-р Ренета Димитрова, доц. д-р Калин Стайков

 

Материали от заседанията (достъп с парола)

Членовете от ФзФ в Общото събрание на СУ