Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Персонален сертификат в СУ

   

Персоналният сертификат служи за отдалечен достъп до вътрешните мрежови ресурси в СУ, както и за електронно подписване САМО на вътрешни за СУ документи.

Състои се от получени файл и парола за ползването му.

Срокът на валидност е 1 година, след което е възможно преиздаване за същия срок.

Той е свързан с трите имена на латиница и валиден служебен e-mail адрес @phys.uni-sofia.bg или @uni-sofia.bg.

Право на ползване имат всички работещи във Физическия факултет, също и докторантите.

С електронния подпис(в случай, че не са откраднати файлът и паролата) се удостоверява електронно самоличността на подписалия документа САМО на съобщения по електронната поща или PDF документи(последвай връзката за инструкции по-горе).

PDF документ може да бъде създаден чрез пакета софтуер Microsoft Office, версия 2010 и следващи.
File -> Save As -> Save as type: PDF (*.pdf) .