Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Други / Републиканска олимпиада по физика

   

Поредната Републиканска студентска олимпиада по физика тази година бе организирана и проведена във Физическия факултет на СУ на 12-13 май. Участваха 39 студенти от Физическия факултет на Софийския Университет, от Техническия Университет-София, от Пловдивския Университет, от Техническия Университет-Габрово и от Авиационния факултет на Националния Военен Университет.

За време от 4 часа студентите трябваше да решат 3 количествени, 6 качествени задачи и тест от 10 въпроса. Задачите и въпросите бяха разпределени пропорционално по дяловете Механика, Молекулна физика и Електричество и магнетизъм.

 

Р Е З У Л Т А Т И:

В крайното индивидуално класиране на първите три места са:

1. Цанимир Ангелов (СУ II курс) - 80 точки
2. Камен Велев (СУ I курс) - 75 точки
3. Бела Лилова (СУ II курс) - 71 точки

 

Отборно класиране:

1. СУ - 350 точки
2. ТУ - 230,5 точки
3. НВУ-Авиационен - 169,5 точки
4. ПУ - 109,5 точки
5. ТУ-Габрово - 40 точки