Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини

   
Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

На 8 ноември 2019 г. , от 12,30 ч., в Конферентната зала, в Ректората на Софийския университет се проведе Международната научна конференция , организирана от Департамента по спорт. Участваха 79 гости и участници, а сборникът включва 52 броя доклади.

52 бр. доклади, 63 автори

МНК 2019
Достойните българи

02.03.2010 г.

Дая, Поли и Лори - номинирани за спасяването на човешки живот

Отминалата 2009

Осъществени дейности и резултати

Рафтинг

20.06.2009 г.

Общо събрание

29.09.2011 г.

Общо събрание

22.10.2013 г.