Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" - 2014 г.

   

Международна научна конференция по спорт "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

на 7 и 8 ноември 2014 г., София

В следните направления:

  1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта

Кръгла маса:
Мястото на спорта в университетското образование

Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета

Брошура - ред. колегия, участници, програма