Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023

   

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет
с протокол № 4/25 януари 2023 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2023/2024 г.

https://online.uni-sofia.bg

 

Записване на новоприетите студенти от Допълнителен прием за учебната 2023/2024 г.

 

Места за прием - държавна субсидия за учебната 2023/2024 г.

Места за прием - платено обучение за учебната 2023/2024 г.

 

Годишни такси за учебната 2023/2024 г.

 

 

Балообразуване

Програми за изпити

Местоположение на сгради и зали

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544