Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведе конференция "Превенция на насилието в ежедневието"

   
В Софийския университет се проведе конференция "Превенция на насилието в ежедневието"

Събитието беше организирано от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Френския културен институт в София и се проведе под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев.

Председателят на организационния комитет на конференцията доц. д-р Емилия Алексиева откри конференцията и посочи, че насилието винаги е съпътствало човека, но днешните развити общества не го толерират. Въпреки това в наши дни то се проявява в най-различни форми, а развитието на технологиите допринася за развитието на нови форми на тормоз и насилие. Тя припомни, че през 90-те години на XX-ти век вниманието към насилието на работното място е привлечено след публикуването на обстойния доклад на шведския лекар Хайнц Лейман, но днес е необходимо да се разбере повече за насилието без жертвите да бъдат оставяни да страдат продължително преди да се определят действията на тормозещите като тормоз.

5

Целта на конференцията е да разкрие конфигурацията от личностни, групови, организационни и социални фактори, които стимулират развитието на насилието в училищата, организациите и семейството. Това ще доведе до предпазване на децата и възрастните от потенциален тормоз, ще улесни възможността за ефективно оказване на помощ на жертвите, а тормозещите ще получат справедлив отговор за действията си.

Доц. Алексиева подчерта, че президентът споделя виждането им за голямата социална значимост на тези проблеми. Тя благодари за съдействието на двамата специалисти от Франция – Мари Франс Иригоайен – психоаналитик, автор на книгата „Моралният тормоз. Перверзното насилие във всекидневието”, и на детския психоаналитик Мари Ноел Тарди – автор на книгата „Малтретираните деца – да ги предпазим от лошите”. Тя благодари за участието и на колегите си от София, Пловдив и Русе, чиито доклади са ценни за конференцията.

1

Президентът на Република България Росен Плевнелиев заяви, че е необходимо да променим нагласите в обществото, да се обединим и да изградим нулева толерантност към проявите на насилие.

Държавният глава посочи, че институциите трябва да бъдат изключително активни и адекватни по темата и отправи апел към политическата класа да се откаже от езика на омразата, който е ежедневие. „Ежедневната употреба на език на омразата, в това число в българския парламент, не е нормално явление и това трябва да се промени“, подчерта Росен Плевнелиев.

Президентът посочи още, че насилието е грубо и недопустимо посегателство върху правата и достойнството на личността и отбеляза, че това явление става все по-разпространено в нашето общество и ежедневно сме свидетели на различни прояви на насилие. Държавният глава остро осъди насилието в българските училища, където се наблюдава агресия между деца, родители, учители.

Росен Плевнелиев постави акцент и върху домашното насилие и тормоза на работното място. Многобройни са и регистрираните случаи на насилие над възрастни хора. „Насилието по пътищата вече е ежедневие и няма как да не ни притеснява“, отбеляза още държавният глава. Росен Плевнелиев напомни и за рисковете, свързани с развитието на технологиите, които дават възможността за анонимност в социалните мрежи и извеждат на преден план опасността от форми на насилие в киберсреда.

Президентът Плевнелиев подчерта, че борбата с насилието над децата е изключителен приоритет за всички институции в държавата. „България, в рамките на своето председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, постави точно този приоритет – правата на децата. Постигнахме много, тъй като тук в София през април на конференция бе приета „Софийската стратегия за правата на детето“ от всички държави-членки на Съвета на Европа“, припомни президентът.

„Посоката е ясна и е необходимо да предложим подходящи решения за ефективна превенция и за елиминиране на насилието“, заяви още държавният глава пред участниците в дискусията.

2

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева подчерта, че трябват кураж и усилия, за да бъдат постигнати стъпки напред в преодоляването на тази силно наболяла тема. Тя припомни, че статистиката на Държавна агенция за закрила на детето сочи ръст с 20 % на случаите на насилието над деца само за 2015 г.

„Това е основен индикатор, който трябва да обедини усилията на всички нас да стартираме интензивни ходове за активна политика за превенция и защита на всички деца в България”, посочи Кънева. Според нея за тази цел са нужни активно сътрудничество и подготвени кадри, които да предоставят качествен анализ по отношение на насилието на децата.

Тя изрази радостта си от факта, че конференцията ще даде нов прочит и ще насочи усилията на научните среди към практически подход. По думите на Кънева, вече се оформят позитивни тенденции в професионалния сектор, което е отбелязано и от Комитета за правата на човека в ООН. Тя пожела успех на форума и изрази надежда това да бъде само началото на нов прочит на проблема с практически акцент върху работата и реални изводи за ефективността. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето подчерта, че всяко едно дете, когато има нужда, трябва да има незабавен достъп до подкрепа, независимо къде се намира.

„Децата заслужават нашето обединение и нашата сила, за да гарантираме техните права в най-добър интерес за максимално качествен живот на бъдещето на България”, заключи Кънева.

3

Функционалният ректор на Софийския университет доц. д-р Мария Стойчева подчерта, че подкрепата на президента на инициативата на Университета е особено ценна за действителната решителна стъпка в преподавателската дейност за превенцията от насилието.

„За нас, за европейската общественост и европейското научно-изследователско пространство, тази тема набира сили. Често си задаваме въпроса като родители, като хора: безопасно място ли е училището, безопасно ли е работното място, безопасна ли е спирката на метрото, безопасно ли е, когато вървим по улиците“, отбеляза доц. Стойчева и подчерта, че този голям наболял психологически въпрос с настоящата конференция се превръща от въпрос на ежедневието в подчертано важен изследователски проблем: „Той не е само въпрос как ние се чувстваме, когато изпращаме децата си в училище, когато идваме на работното място и вървим по улиците. Това е големият въпрос, за това, че превенцията от насилие е въпрос за нашата демократична култура”, допълни тя.

Доц. Стойчева подчерта, че Софийският университет в сътрудничество с училищата работи за изграждането на компетентности за демократична култура и демократичен живот. „Без това е трудно да си представим бъдещето на страната в европейското пространство”, каза в заключение доц. Стойчева и благодари на президента, че с присъствието си усилва отзвука от посланието на конференцията.

4

Деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков подчерта, че насилието може да бъде реално, но може да бъде и въобразено: „Проблемът обаче е в реалното насилие, което не само в институционални, но и в много сериозни политически дебати в целия свят става много сериозен проблем”, каза още той. Според него не става въпрос за насилието по време на война или на силови организации, а за битовото насилие, което създава нагласи у хората да се държат враждебно с другите, да се затварят в себе си и по-лесно да приемат да насилват или бъдат насилвани. „Ние не защитаваме само онези, които биват насилвани, а предотвратяваме тази нагласа, която прави насилието естествена реакция на поведението, сближаваща хората в голяма степен с животните и с този дълбок инстинкт за оцеляване, което в своята егоистичност оправдава насилието и намира своята правота”, подчерта проф. Денков.

Деканът обяви, че Философският факултет и преподавателите от специалностите „Психология” и „Социология” планират да създадат център, който да изследва насилието и да го диференцира във възрастови, полови и професионални групи. По този начин ще бъде дадена първа стъпка за научни изследвания на един познат проблем, който възприемаме за естествен: „Това се превръща в основен проблем между държавите, институциите и хората дори в колективи, които би трябвало да бъдат близки като семейните общности”, подчерта проф. Денков.

Основният акцент в конференцията беше превенцията на различните прояви на насилие в ежедневието: в училище, в работна среда, в медиите, на улицата. В интердисциплинарна среда се дискутираха различни аспекти на насилието, актуалните подходи за справяне с различните му форми на проява и перспективите за превенция. На конференцията бяха обсъдени изследователски и практически резултати от наблюдения и проучвания на психолози, юристи, синдикални дейци, журналисти, философи, културолози, педагози, медици, представители на НПО, занимаващи се с подобни проблеми и др.

Конференцията се проведе в няколко тематични направления – агресия и тормоз в училищна среда – прояви, подходи за справяне и превенция; тормоз и превенция в работна среда – психологическа и правна перспектива; агресия и медии – ежедневната агресия и отразяването й в медиите; мерки за борба с агресията и нейните последици; философски и културологични перспективи на проявите на насилие.

Предвижда се докладите да бъдат публикувани в сборник от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Снимки: Прессекретариат на Президента

Съсват на научния комитет:

Председатели:

Проф. Димитър Денков - декан на Философския факултет на Софийския университет

Проф. Жанк-Жак Сегара - Френски институт, София

Членове:

Пламен Димитров - Председател на Дружеството на психолозите в България

Проф. Красимира Средкова - Юридически факултет на Софийския университет

Проф. Румен Стаматов - Пловдивски университет "Константин Преславски"

Доц. Емилия Алексиева - Софийски университет

Гл. ас. Христо Монов - Софийски университет

Организационен комитет

Председател

Доц. Емилия Алексиева