Начало / Новини

   

Новини и събития

Ректорът на Софийския университет се кандидатира за втори мандат

Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, в 17.00 часа на 18 октомври 2019 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за ректор на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурата за поста е една - на проф. дфн Анастас Герджиков. Тя е издигната от Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

На 20 ноември 2019 г. Общото събрание на Софийския университет ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на Софийския университет.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна големият български юрист, общественик и дипломат чл.-кор. проф. Александър Янков.

Погребението ще бъде на 20 октомври 2019 г. от 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Открита бе изложбата „Разговори“ в Арт галерия на регионална библиотека „Петър Стъпов“ в Търговище

Изложба от проекта „АRTефакти“ бе открита на 15 октомври 2019 г. в камерната галерия на регионална библиотека „Петър Стъпов“ в град Търговище. Експозицията „Разговори“ е общата тема, която обединява двамата участващи художници – Васил Вълев и Бисера Вълева, която е ръководител на проект „АRTефакти“.

Проф. д-р Мадлен Данова беше преизбрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 15 октомври 2019 г., проф. д-р Мадлен Данова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Това е втори мандат като декан на Факултета.

Кандидатурите за поста бяха две – на проф. д-р Мадлен Данова и на доц. дфн Борис Вунчев. Беше проведено едно гласуване и проф. д-р Мадлен Данова беше избрана с 122 гласа „за“.

В партньорство с Факултета по химия и фармация BASF организира безплатна научна програма за 300 ученици от България

Научната програма BASF Chemgeneration се организира в осем страни от Централна и Южна Европа в партньорство с най-престижните научни и образователни институти в цяла Европа, сред които е Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Атанас Георгиев беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 15 октомври 2019 г., доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 57 делегати за декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В предишния мандат доц. д-р Атанас Георгиев беше заместник-декан по административната и проектната дейност на Стопанския факултет.

„Дългият път на първия български роман – 125 години от отпечатването на първото самостоятелно издание на „Под игото”

Във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложбата „Дългият път на първия български роман – 125 години от отпечатването на първото самостоятелно издание на „Под игото”. В изложбените витрини са представени различни издания на романа на български и на чужди езици. Експозицията може да бъде разгледана до 20 ноември 2019 г.

Национален семинар „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“

В Ректората на Софийския университет се провежда национален двудневен семинар на тема „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“. Научният форум е организиран от Историческия факултет, Катедра „Архивистика и методика на обучението по история“.

HR Excellence in Research – признание за високи достижения в областта на човешките ресурси в науката в Софийския университет

През октомври 2019 Европейската комисия присъди логото „HR Excellence in Research“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е заслужено признание за усилията на Университета да бъде отличен работодател, който съблюдава и прилага принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекс на поведение при подбор на изследователи, приети от Европейската комисия.

Проф. Манфред Петерс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата в Ректората проф. Манфред Петерс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии.