Начало / Новини / Конкурси

   

 

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г.
 

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година

Срок за кандидатстване: 1 септември - 15 октомври 2020 г.

 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“ към Фонд "Научни изследвания" към МОН

Срок за кандидатстване: 30 септември 2020 г.

 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.” към МОН

Срок за кандидатстване: 2 октомври 2020 г.

 

„Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа – 2020 г." към МОН

Срок за кандидатстване: 5 октомври 2020 г.

 
Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на РИОСВ – Благоевград
Краен срок за изпращане на творбите: до 00,00 часа на 30 октомври (петък) 2020 г.
 
Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”
 

Конкурси за административни длъжности

Конкурс за избор на Офис Мениджър в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: от 10 септември 2020 г. до 24 септември 2020 г.

 

Текущи конкурси

Конкурси за студенти

Конкурси за докторанти