Начало / Новини / Новини и събития / Национален форум "Инвестиране в децата - перспектива за бъдещето"

   
Национален форум "Инвестиране в децата - перспектива за бъдещето"

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на Националния форум "Инвестиране в децата - перспектива за бъдещето". Събитието бе организирано от Факултета по начална и предучилищна педагогика съвместно с Българския национален комитет за предучилищно образование - ОМЕП.

Форумът започна с музикален поздрав на деца от Целодневна детска градина № 99 „Брезичка“ в София.

Проф. Елена Русинова, президент на Българския национален комитет на ОМЕП, приветства присъстващите и благодари на доц. Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, на доц. Николай Цанев, зам.-декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика, на Регионалния инспекторат по образованието и на всички колеги и приятели за подкрепата, която оказват на организацията за реализиране на благородната им кауза.

1

Проф. Елена Русинова заяви, че темата на форума е продължение на стратегията за включване на детството в дневния ред на ООН по проблема за устойчивото развитие на обществото. В словото си тя подчерта, че апелът на ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ОМЕП и огромен брой световни и национални, държавни и неправителствени структури преминава във фаза на активно действие и координиране на международни практики в закрила на Детето на света. Целта е спиране на инвестициите с неясни, нехуманни цели и инвестиране за бъдещето на света - децата.

2

В словото си тя обърна внимание, че образованието за устойчиво развитие сменя представите за водещите цели и инвестициите се свързват все повече с потребностите на децата. Проф. Русинова обобщи новите теми в тази сфера: устойчиво развитие на ценностите в предучилищното образование; равенство в качеството на образованието за всяко дете; иновации и перспектива в образователната система; ключови компетенции и механизми за отчитане на качеството; издигане на професионалната подготовка на учителя;­ компетентност, култура, творчество; интеркултурен диалог за правата на децата; международен обмен на стратегии за реконструиране на образованието за следващите поколения.

„Днешният форум с многобройните презентации от успешни педагогически практики е доказателство, че факелът на образованието се възпламенява от стремежа на учителството да твори за бъдещето на децата“, каза още проф. Русинова.

4

Доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, благодари на децата от ЦДГ „Брезичка“ за вълнуващия поздрав и подчерта, че именно заради тях настоящият форум има смисъл. По думите й, всички специалисти, които участват в конференцията, работят за бъдещето. Доц. Стефанова се обърна и към всички учители и им благодари за труда, който полагат, като подчерта, че без техните усилия трудно ще постигнем онова, което желаем.

3

Заместник-ректорът на Университета благодари на организаторите на Националния форум и пожела успешни дискусии. Тя отбеляза значението на подобни инициативи, в рамките на които се осъществява обмен на добри практики, който стимулира и дава енергия за преодоляване на трудностите. Доц. Стефанова пожела на всички участници да продължават да срещат подкрепа в лицето на Факултета по начална и предучилищна педагогика и на организации като ОМЕП, които смятат, че трудът им е ценен.

5

Доц. д-р Николай Цанев, зам.-декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика, поздрави всички от името на деканското ръководство и подчерта, че това, което правят, заслужава възхищение и признание. Той пожела успех на форума, а на участниците - творческата енергия никога да не спира, да имат много успехи и да видят резултати от работата си.

На форума беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образованието-София. В него се казва, че да се грижиш за децата е мисия, да ги възпитаваш, обучаваш и подготвяш за живота е инвестиция. В поздравителния адрес г-жа Кастрева отбелязва, че тематиката на форума е предизвикателство към всички участници и предполага прагматични форми и решения за работа. Тя изразява надеждата си споделеният опит и дискусиите да бъдат полезни, да се даде възможност за създаване на нови и ползотворни професионални контакти.

7

Присъстващите имаха възможност да чуят и поздравителен адрес от д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители: „Вие, колеги, работите за осъществяване на идеята чрез възпитанието и развитието на творческите способности на децата да се подкрепи политиката за изграждане на обществото, което да живее в мир и благоденствие“. Г-жа Такева подчертава, че високо оценява стореното от участниците във форума за възпитаването и развитието на децата в национален и международен план. Тя изтъква дейността на изградените в страната регионални комитети, които чрез различни инициативи популяризират дейностите и значението на тази международна организация в най-добрия интерес на децата. Г-жа Такева изразява увереността си, че форумът ще допринесе за бъдещото развитие на предучилищната педагогика и възпитанието като неразделна част от системата на средното образование в България.

6

Доц. д-р Емил Бузов, директор на Педагогическия колеж в Плевен, поздрави всички участници във форума и пожела успехи в тяхната изключително важна дейност, която е свързана не само с бъдещето на децата, но и с тяхното настояще. Той призова всички да си спомнят, че именно педагозите са хората, които правят утрешния ден по-добър от днешния и изрази надежда форумът да бъде отправна точка за успешната реализацията на политиките в областта на образованието в България.

Българският национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП (БНК – ОМЕП) е неправителствена организация, структура на Световната организация ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire/World Organisation for Early Childhood Education), която има клонове в 73 страни в света. OMEП има консултативен статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен член е на Eurochild.

Целите на Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП произтичат от целите на Световната организация, като отчитат спецификата на предучилищното образование и грижа за децата в България: повишаване качеството на грижата и възпитанието на децата от 0 до 8 години; гарантиране на благополучие за всяко дете в съответствие с местното законодателство; установяване на международно сътрудничество с други национални комитети и институции по подготовка на педагогическите кадри и образованието на децата; постигане на съгласуваност в разработването на международни проекти и др.

БНК – ОМЕП има действащи комитети с колективни, индивидуални и присъединени членове, локализирани в седем териториални области на страната. БНК – ОМЕП е в сътрудничество с други национални неправителствени и правителствени организации. Организацията координира дейността си с Министерство на образованието и науката, УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето, Съюза на учените в България, Синдиката на българските учители, Национална мрежа за децата и др.