Начало / Новини / Новини и събития / Катедра „Атомна физика“ във Физическия факултет отбеляза своя 70-годишен юбилей

   
Катедра „Атомна физика“ във Физическия факултет отбеляза своя 70-годишен юбилей

В 205-та аудитория „Проф. Цветан Бончев“ във Физическия факултет на Софийския университет се проведе научна сесия, посветена на 70-годишнината от основаването на Катедра „Атомна физика“.

Научната сесия бе открита от ръководителя на Катедра „Атомна физика“ проф. дфзн Георги Райновски, който заяви, че 70 години след като проф. Карамихайлова основава катедрата, тя е видима в Европа и в света.

От името на екипа на катедрата проф. Райновски благодари на всички, присъстващи на събитието, особено на колегите, които работят в чужбина, но участват в научния форум.

1

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че му е изключително приятно да участва в честване на такава сериозна годишнина и честити юбилея на колегите си от катедра „Атомна физика“.

„Това е една традиция, която е много сериозна. Малко катедри и малко научни области в Университета са с такава сериозна традиция и това ви задължава. Защото преди вас в катедрата и специалността са работели хора, които са постигнали много и затова и ние трябва да се опитваме да не изоставаме, а напротив, да развиваме и науката, и катедрата“, подчерта ректорът.

2

Проф. Герджиков заяви още, че малко хора си дават сметка, че този дял на физиката, с който се занимават атомните физици, всъщност е от най-древните науки на човечеството и то винаги е имало интерес към тях. Той припомни, че един от големите физици на модерната физика – Хайзенберг, който е завършил класическа гимназия, веднъж казва, че ако не е бил запознат с текстовете на античните атомици, е нямало да постигне толкова в съвременната физика.

Ректорът отбеляза, че няма сериозно списание, в което темата за физиката и особено двата дяла на физиката, които се занимават с най-малкото равнище и с най-глобалния поглед към вселената, да не е интересна. „Тази тема е интересна и за широкия кръг непрофесионалисти, защото всеки пази в себе си интерес към това какво представлява вселената, а това е свързано с вашата професия. Вие сте тези, които могат да ни дадат отговори. И затова се надявам, че вие ще прославите името на Софийския университет така, че да можем да покажем и ние нещо важно в тази област, в която всички искат да обогати техния опит и поглед към вселената“, каза ректорът и пожела на колегите си следващите години да са по-леки, по-успешни, да носят удовлетворението, което заслужават.

3

Деканът на Физическият факултет проф. дфн Александър Драйшу поздрави присъстващите за юбилея от името на деканския екип и целия факултет.

Проф. Драйшу отбеляза, че в редица направления дейността на учените от Катедра „Атомна физика“, включително и в международен план е уникална. Всички те като достойни членове на академичната общност на Софийския университет инвестират знанията и усилията си в най-смисленото - изграждането и обучението на младото поколение, интелектуалния капацитет и интелектуалния потенциал на нацията.

Проф. Драйшу отбеляза, че от съвместната работа всъщност зависи мястото на страната ни сред развитите в научно и технологично отношение държави: „На този празник, отбелязвайки вашите достойни постижения, нека се замислим и за нашите бъдещи отговорности. Пожелаваме ви да продължите неотклонно по пътя си като педагози, като авангардни изследователи и да постигнете резултати, с които всички ние да се гордеем. Честит празник, уважаеми колеги!“.

4

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст. н. ст. II степен Лъчезар Костов oтбеляза, че е много развълнуван, защото празникът на Катедра „Атомна физика“ и на Агенцията е общ. Той разказа, че е свидетел на развитието на катедрата и не скри вълнението си като неин възпитаник. По думите му, катедра „Атомна физика“ е с много сериозен принос в съвременното развитие на България. Той даде пример с Атомната електроцентрала в Козлодуй, която е изключителна модерна технология, даваща икономически, социален и научен принос за развитието на страната и подчерта, че създаването на Централата би било невъзможно без активното сътрудничество на специалистите от Катедрата.

Лъчезар Костов изрази увереността си, че катедрата ще се окаже на висотата на изискванията на времето и историческите ангажименти, пожела здраве и успех на преподавателите и студентите.

5

Деканът на Факултета по химия и фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски също поздрави колегите си от Физическия факултет и от Катедрата по „Атомна физика“ и заяви, че винаги диалогът между химици и физици е бил лесен.

„Може би Катедрата по атомна физика е най-близката от всички катедри на Физическия факултет до химията и затова не е случайно, че един от най-видните представители на тази катедра е възпитаник на Химическия факултет – проф. Цветан Бончев. Може би не е случайно и моя милост, като един възпитаник на профил атомна физика към специалност „Физика“, съм декан на Факултета по химия и фармация“, каза акад. Кралчевски.

Той отбеляза, че има текущо сътрудничество между групи на двата факултета в научната област. По думите му, би било добре това сътрудничество да доведе до едно по-добро финансиране на обучението и по физика, и по химия.

Акад. Кралчевски отправи пожелания към своите колеги за нови постижения и нови приноси към световната наука.

6

Зам.-директорът на Лабораторията по физика на високи енергии на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна проф. Румен Ценов, който е и настоящ активен член на катедрата, поднесе поздравителен адрес от името директора на Обединения институт за ядрени изследвания Дубна акад. Виктор Матвеев. В него се посочва, че голяма част от българските физици, работещи в Института, са възпитаници на Физическия факултет на Софийския университет и на катедра „Атомна физика“. акад. Матвеев, който е почетен доктор на Софийския университет, отбелязва успешната съвместна работа по различни проекти и пожелава на членовете на катедрата следващи успехи както в научната област, така и в подготовката на млади специалисти.

7

Директорът на института за ядрени изследвания към БАН доц. Димитър Тонев поздрави всички от името на Института. Той отбеляза, че още през 60-те години двете институции са изначално свързани, тъй като тогавашният Физически институт на БАН започва работа именно с кадри на Катедрата. Доц. Тонев отбеляза, че също е бивш възпитаник на катедрата и изрази надежда двете институции да продължат да работят съвместно и в бъдеще. Доц. Тонев пожела на всички много успехи в обучаването на новите поколения студенти по физика, успехи в научните изследвания, здраве и сила, за да вървят заедно напред.

8

Председателят на Общото събрание на Физическия факултет доц. Николай Рачев припомни историята на катедрата и постиженията на първата в България жена, хабилитиран преподавател проф. Карамихайлова.

По повод празника Катедра „Атомна физика“ получи поздравителни адреси от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, от зам.-министъра на образованието проф. Иван Димов и от председателя на Българското ядрено дружество д-р Младен Митев.

По време на честването проф. Райновски отбеляза, че един от проблемите, които най-често се срещат, е намирането на средства за оборудването на лабораториите на катедрата.

9

Д-р Иван Кожухаров, възпитаник на Физическия факултет, връчи своя подарък за катедрата – и по-специално за лабораториите - германиев детектор за учебни и изследователски цели.

Научният форум продължи с конференция, на която в серия от научни доклади бе представена научната дейност на изследователските групи в катедрата. Участие в научната сесия взеха също и бивши членове и студенти на катедрата, които имат успешна научна кариера в страната и чужбина.

10

Катедра „Атомна физика“ към Физическия факултет на Софийския университет се създава преди 70 години, като първи ръководител на катедрата е проф. д-р Екатерина Карамихайлова. Проф. Карамихайлова започва научната си кариера през 1920 г. в Радиевия институт, Виена, като основните и научни занимания са свързани с изследване на явлението радиоактивност. Тя пренася тези си занимания в България и с право се счита за първия български ядрен физик и първата жена, хабилитиран преподавател в Софийския университет.

През годините Катедра „Атомна физика“ се формира като основен образователен и научен център за страната в областта на ядрената физика и свързаните с нея приложения. Националното значение на катедрата най-ясно е демонстрирано през 1986 г., когато под ръководството на проф. Цветан Бончев учените в катедрата по недвусмислен начин регистрират замърсяванията от Чернобилската катастрофа и се опитват да алармират обществеността за възможните последствия.

Към настоящия момент катедра „Атомна физика“ е основният национален образователен център и международно признат научен център по изследвания, свързани с фундаменталната структура на материята и съпътстващите ги допълнителни дейности и приложения. Научните изследвания в катедрата са фокусирани в областите на физика на елементарните частици (откриване/изследване на Higgs бозона, физика над стандартния модел, неутринна физика, тъмна материя и енергия), фундаменталната ядрена физика (експерименти с ускорени радиоактивни снопове, многодетекторна гама спектроскопия), ядрени методи и инструменти (Мьосбауерова спектроскопия, ядрена електроника), дозиметрия (измерване на радон в жилищни сгради, техногенна радиоактовност), изчислителна физика (GRID технологии, многопроцесорни машини и суперкомпютри), биофизика (моделиране на биологични молекули, био мембрани) и медицинска физика (нуклеарна медицина, методи за образна диагностика).

Научните групи в катедрата са международно разпознаваеми и провеждат активни изследвания в големи европейски и международни лаборатории, такива като ЦЕРН (Швейцария), GSI (Германия), ОИЯИ (Русия), ANL (САЩ) и други. Основните научни постижения на групите от катедрата ще бъдат представени и дискутирани на научната сесия. Гости от чужбина ще представят световните тенденции в гореспоменатите научни области.