Начало / Новини / Новини и събития / Изложба и конференция, посветени на културното наследство на Старинен град Несебър бяха представени в Алма матер

   
Изложба и конференция, посветени на културното наследство на Старинен град Несебър бяха представени в Алма матер

На 23 февруари 2024 г. в Централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше открита изложбата „Старинен Несебър – синергия на нематериално, материално и подводно културно наследство“. Изложбата е финансирана по проект “CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда” на фонд „Научни изследвания“ към МОН. Изложбата, която вече бе представена в Несебър и в Бургас, може да бъде разгледана в Софийския университет до 7 март 2024 г.

Изложбата e посветена на 40-тата годишнина от вписването на „Старинен град Несебър“ в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и представя културни ценности и тяхната синергия в контекста на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (1972 г.), Конвенцията за опазване на подводното културно наследство (2001 г.) и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.). Подборът на визуалните материали и научните текстове акцентират на многообразието от наследства и културни ценности, носители на памет за различни култури и чиито материални и нематериални следи са интригуващо вписани в историческата градска среда.

1-2

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата, Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

1-5

Изложбата беше официално открита от заместник-министъра на културата арх. Чавдар Георгиев, който посочи, че всички, участвали в подготовката и създаването й, могат да се гордеят с нея. Той отбеляза, че още през септември 2023 г. на годишната конференция на ЮНЕСКО в Саудитска Арабия успешно са защитили предложението си за разширяване на границите на недвижимата културна ценност със световно значение с части от акваторията в близост до града, с което са включили в границите и режимите на опазване и безценните водни археологически ценности, които се намират там.

1-1

Заместник-министърът заяви, че именно представяйки културното наследство на град Несебър е визията, върху която трябва да стъпи и планът за опазване и управление на ценността и изрази убедеността си, че това ще е основа, на която всички ще продължат работа заедно и в бъдеще, за да реализират своите цели в интерес на устойчивото развитие, на гражданите и всички гости и посетители на този град. Арх. Чавдар Георгиев благодари на всички организатори на изложбата и пожела успех на събитието.

1-6

Зам.-ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. д.ик.н. Соня Милева изрази задоволството на ректорското ръководство за това, че изложбата се представя в Алма матер. Те изтъкна важността на проблематиката и отбеляза, че изложбата е нагледен пример за преплитането на различните видове наследства, концентрирани в Несебър като единствения град в списъка на ЮНЕСКО на територията на страната.

1-3

Тя изрази надеждата си всички да се насладят на тази изложба с всички детайли, които са чудесен пример за извървения до момента път и какво още предстои, предизвикателства и решения, които трябва да бъдат намерени.

1-4

Ръководителят на проекта проф. д.н. Иван Кабаков представи изложбата и посочи, че партньори на проекта са Министерството на културата, Софийският университет, Центърът за художествена консервация и реставрация и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Поздравителен адрес беше получен от г-жа Ирена Тодорова, директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. В него се посочва, че с екипа й вярват, че да изпълнят своята мисия, да запазят и предадат на следващите поколения многообразното ни живо наследство трябва да работят в синергия с другите конвенции на ЮНЕСКО, насочени към опазване на материалното и подводното наследство. В адреса се посочва още, че изложбата събира в един общ визуален разказ културните ценности на град Несебър, показва богатото му наследство и напомня за отговорността, която имаме, за да го опазим и предадем и се изразява надежда важното послание на инициативата да достигне до широка публика.

1-8

В рамките на деня в Конферентната зала в Ректората на Алма матер се проведе и международна конференция на тема „Културната памет на града. Модели на интеграция на културното наследство в градска среда“. На нея бяха представени резултати от изследователската работа по проект “CultUrEn – културното наследство като фактор за постигане на устойчива градска среда” с ръководител проф. д.н. Иван Кабаков, финансиран по фонд „Научни изследвания“ към МОН, КП-06-Н45/6 -08.12.2020 г.

1-9

Конференцията беше открита от зам.-ректора на Алма матер проф. д.ик.н. Соня Милева. В програмата на събитието в рамките на три панела екипът и привлечени експерти поставиха за дискусия предизвикателства пред опазването, различни подходи и модели за интегриране на културното наследство в градска среда, в изследвани по проекта 15 града. Присъстваха представители на различни заинтересовани страни от местната власт, културни и научни институции и специалисти с различна професионална експертиза и интереси – културолози, историци, архитекти, реставратори.

1-10